เปิดเมนูหลัก

รายนามผู้ว่าราชการรัฐมะละกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือรายนามผู้ว่าราชการรัฐมะละกา

ผู้ว่าราชการรัฐ
รัฐมะละกา
Lambang Melaka 547x483px.png
ตราประจำรัฐ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
โมห์ด คาลิล ยาอ์คอ
ผู้ประเดิมตำแหน่งเลียง เยว โคห์
สถาปนาพ.ศ. 2500
# รายนาม ขึ้นดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง
1 เลียง เยว โคห์ 31 สิงหาคม 2500 31 สิงหาคม 2506
2 อับดุล มาเลค ยูซูฟ 31 สิงหาคม 2506 30 สิงหาคม 2514
3 อับดุล อซิซ อับดุล มาจิด 31 สิงหาคม 2514 9 พฤษภาคม 2518
4 ซัยยิด ซาฮีรุดดิน ซัยยิด ฮัซซัน 25 พฤษภาคม 2518 30 พฤศจิกายน 2527
5 ซัยยิด ฮะมัด ซัยยิด มะห์มุด ซาฮาบูดิน 4 ธันวาคม 2527 3 มิถุนายน 2547
6 โมห์ด คาลิล ยาอ์คอ 4 มิถุนายน 2547 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข