เปิดเมนูหลัก

รายนามผู้ว่าราชการรัฐซาราวัก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือรายนามผู้ว่าราชการรัฐซาราวัก

ผู้ว่าราชการรัฐ
รัฐซาราวัก
Coat of Arms of Sarawak.png
ตราประจำรัฐ
Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อับดุล ตาอิบ มะห์มุด
การเรียกขานผู้ว่าราชการรัฐซาราวัก
ผู้ประเดิมตำแหน่งอบัง ฮาจี โอเปง
สถาปนาพ.ศ. 2506

รายนามผู้ว่าราชการรัฐซาราวักแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข