รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุรินทร์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุรินทร์ รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข