รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเวเนซุเอลา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศเวเนซุเอลาทั้งสิ้น 3 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแก้ไข

สถานที่ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
โกโรและท่าเรือ   วัฒนธรรม:

(iv) (v)

2536 (1993)
อุทยานแห่งชาติกาไนมา   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2537 (1994)
เมืองมหาวิทยาลัยการากัส   วัฒนธรรม:

(i) (iv)

2543 (2000)

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศเวเนซุเอลามีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 3 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข