รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเวเนซุเอลา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศเวเนซุเอลาทั้งสิ้น 3 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแก้ไข

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแก้ไข

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(เฮกตาร์)
ปีขึ้นทะเบียน
(พ.ศ./ค.ศ.)
หมายเหตุ อ้างอิง
โกโรและท่าเรือ   รัฐฟัลกอน วัฒนธรรม:
(iv), (v)
18.4;
พื้นที่กันชน 186.3
2536/1993 658[1]
เมืองมหาวิทยาลัยการากัส   แคพิทัลดิสตริกต์ วัฒนธรรม:
(i), (iv)
164.203 2543/2000 986[2]

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแก้ไข

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(เฮกตาร์)
ปีขึ้นทะเบียน
(พ.ศ./ค.ศ.)
หมายเหตุ อ้างอิง
อุทยานแห่งชาติกาไนมา   รัฐโบลีวาร์ ธรรมชาติ:
(vii), (viii), (ix), (x)
3,000,000 2537/1994 701[3]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศเวเนซุเอลามีสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 3 แห่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Coro and its Port". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021.
  2. "Ciudad Universitaria de Caracas". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021.
  3. "Canaima National Park". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข