โกโร หรือ โกโร่ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข