รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศฮอนดูรัส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศฮอนดูรัสทั้งสิ้น 2 แหล่ง[1]

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแก้ไข

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(เฮกตาร์)
ปีขึ้นทะเบียน
(พ.ศ./ค.ศ.)
หมายเหตุ อ้างอิง
แหล่งอารยธรรมมายาที่โกปัน   จังหวัดโกปัน วัฒนธรรม:
(iv), (vi)
15.095 2523/1980 129[2]
เขตสงวนชีวมณฑลริโอปลาตาโน   ธรรมชาติ:
(vii), (viii), (ix), (x)
350,000;
พื้นที่กันชน 150,000
2525/1982 เป็นแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย 196[3]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศฮอนดูรัสมีสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 4 แห่ง[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "World Heritage Properties in Honduras". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2019.
  2. "Maya Site of Copan". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2019.
  3. "Río Plátano Biosphere Reserve". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2019.