รายชื่อสายพันธุ์แมว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
เปอร์เซียน

ด้านล่างนี้คือ รายชื่อสายพันธุ์ของแมว

แมวขนยาวแท้และกึ่งขนยาวแก้ไข

 
แร็กดอลล์
 
หิมาลายัน

แมวขนสั้นแท้แก้ไข

 
โคราช
 
สยามีส
 
โอเรียนทัลขนสั้น

แมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมแก้ไข

 
สฟิงซ์

แมวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์แก้ไข

 
เบงกอล

ดูเพิ่มแก้ไข