รายชื่อวัตถุในระบบสุริยะ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือ รายชื่อวัตถุในระบบสุริยะโดยวิถีโคจร โดยเปรียบเทียบระยะทางจากดวงอาทิตย์

ชื่อวัตถุส่วนใหญ่ในรายชื่อนี้ มีขนาดอยู่ที่ 500 กิโลเมตรหรือมากกว่า

 • The inner Solar System and the terrestrial planets
  • ดาวพุธ (Mercury)
   • Mercury-crosser asteroids
  • ดาวศุกร์ (Venus)
   • Venus-crosser asteroids
    • Venus' quasi-satellite
  • ดาวโลก (Earth)
   • ดวงจันทร์ (Moon (Luna))
    • Possible Kordylewski Cloud
   • อุกกาบาตใกล้โลก (Near-Earth asteroids)
   • Earth-crosser asteroids
    • Earth's quasi-satellites
  • ดาวอังคาร (Mars)
   • Deimos
   • Phobos
   • Mars trojans
   • Mars-crosser asteroids
  • Asteroid belt and surroundings
   • Ceres, a dwarf planet in the asteroid belt
   • Asteroids in the Main Asteroid Belt, between the orbits of Mars and Jupiter
    • Pallas
    • Juno
    • Vesta
    • There are hundreds of thousands of asteroids. For longer lists, see list of noteworthy asteroids, list of asteroids, or list of objects by mass.
   • A number of smaller groups distinct from the Main Belt.
   • Asteroid moons
 • The middle Solar System with the giant planets, their satellites, trojan asteroids and some minor planets
  • ดาวพฤหัส (Jupiter)
   • Complete list of Jupiter's moons
   • Io
   • Europa
   • Ganymede
   • Callisto
   • Jupiter's trojan asteroids
  • ดาวเสาร์ (Saturn)
   • Rings of Saturn
   • Complete list of Saturn's moons
   • Mimas
   • Enceladus
   • Tethys
   • Dione
   • Saturn's Trojan moons
   • Rhea
   • Titan
   • Hyperion
   • Iapetus
  • ดาวยูเรนัส (Uranus)
   • Complete list of Uranus' natural satellites
   • Miranda
   • Ariel
   • Umbriel
   • Titania
   • Oberon
  • ดาวเนปจูน (Neptune)
   • Complete list of Neptune's natural satellites
   • Proteus
   • Triton
   • Nereid
   • Neptune trojans
  • Non-trojan minor planets
   • Centaurs
   • Damocloids
 • Trans-Neptunian objects beyond the orbit of Neptune
  • Kuiper belt objects (KBOs)
   • ดาวพลูโต (Pluto, a dwarf planet and plutino)
    • Charon
    • Nix
    • Hydra
   • Plutinos
    • 90482 Orcus
    • 28978 Ixion
    • 38628 Huya
   • Twotino
   • Cubewanos (classical objects)
    • 50000 Quaoar
    • 20000 Varuna
    • 19521 Chaos
    • Haumea
    • Makemake
   • Kuiper cliff, the quick end of the Kuiper Belt.
  • Scattered disc objects
   • Eris, a dwarf planet
    • Dysnomia
   • (84522) 2002 TC302
   • 90377 Sedna (possibly inner Oort Cloud)
   • 2000 OO67 comet?
  • Oort Cloud (hypothetical)

นอกจากนี้ระบบสุริยะประกอบด้วย:

 • Comets (icy bodies with eccentric orbits)
  • Periodic comets
  • Non-periodic comets
 • Small objects, including:
  • Meteoroids
  • Dust, including interstellar dust.
   • Helium Focusing Cone, around the Sun
   • Gegenschein
 • Heliosphere, a bubble in space produced by the solar wind
  • Heliosheath
   • Heliopause
   • Hydrogen wall, a pile up of hydrogen from the interstellar medium

อ้างอิงแก้ไข