รายชื่อนครในประเทศยูเครน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายชื่อเต็มของ รายชื่อนครในประเทศยูเครน ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022 ในประเทศยูเครนมีนคร 461 นคร (ยูเครน: мі́сто, มิสตอ) ผู้มอบสถานะนครให้แก่นิคมต่าง ๆ คือสภาสูงสุดยูเครน (รัฐสภายูเครน) ทั้งนี้ ขนาดของนิคมไม่ใช่เกณฑ์ชี้ขาดสำหรับการได้รับสถานะนคร ถึงแม้จะเป็นปัจจัยสำคัญก็ตาม ตัวอย่างเช่น ปรือปิยัจในปัจจุบันเป็นเมืองร้างที่มีจำนวนประชากรเป็นศูนย์ แต่ยังคงสถานะนครเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงอาคาร ถนน และเครือข่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น

แผนที่ประเทศยูเครนที่แสดงนครที่ใหญ่ที่สุด

นิคมขนาดรองลงไปจากนครได้แก่นิคมประเภทเมือง (се́лище місько́го ти́пу, แซลึชแชมิสกอฮอตีปู; พอเทียบได้กับเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ) และหมู่บ้าน (село́, แซลอ)

ในอดีต ระบบสิทธิ์ของนครได้รับมอบจากเจ้าผู้ปกครองดินแดนซึ่งกำหนดสถานะของสถานที่หนึ่ง ๆ ให้เป็นนครหรือหมู่บ้าน นครต่าง ๆ ในสมัยนั้นจัดการปกครองตนเองและมีสิทธิพิเศษหลายประการ

ชื่อนครข้างล่างนี้เรียงลำดับตามจำนวนประชากรประมาณการใน ค.ศ. 2021 โดยเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรจากสำมะโนประชากรยูเครน ค.ศ. 2001 (ยกเว้นแชร์นอบึลที่ซึ่งจำนวนประชากรที่ให้ไว้เป็นการประมาณอย่างไม่เป็นทางการ) ชื่อนครที่มีสถานะพิเศษจะแสดงในรูปแบบตัวเอน

นครในประเทศยูเครน แก้

เลื่อนลงไปดูตาราง

 
เคียฟ (กือยิว)
 
คาร์กิว
 
ออแดซา
 
ดนีปรอ
 
ดอแนตสก์
 
ซาปอริฌเฌีย
 
ลวิว
 
กรือวึยรีห์
 
มือกอลายิว
 
แซวัสตอปอล
 
มารีอูปอล
 
ลูฮันสก์
 
วินนึตเซีย
 
มากียิวกา
 
ซิมแฟรอปอล
 
แชร์นีฮิว
 
แคร์ซอน
 
ปอลตาวา
 
คแมลนึตสกึย
 
แชร์กาซือ
 
แชร์นิวต์ซี
 
ฌือตอมือร์
 
ซูมือ
 
ริวแน
 
ฮอร์ลิวกา
 
อีวานอ-ฟรันกิวสก์
 
กามิยันสแก
 
แตร์นอปิล
 
ลุตสก์
 
บีลัตแซร์กวา
 
แกร์ช
 
แมลีตอปอล
 
กรามาตอสก์
 
อุฌฮอรอด
 
บรอวารือ
 
แยวปาตอรียา
 
แบร์เดียนสก์
 
นีกอปอล
 
สลอวิยันสก์
 
เปาลอฮรัด
 
กอนอตอป
 
อูมัญ
 
ยัลตา
 
แบร์ดือชิว
 
กอลอมือยา
 
ชอร์นอมอสก์
 
ปรือลูกือ
 
บิลฮอรอด-ดนิสตรอว์สกึย
 
ออคตือร์กา
 
อีซุม
 
วารัช
 
แนตีชึน
 
บอยาร์กา
 
ออบูคิว
 
ฮลูคิว
 
มอฮือลิว-ปอดิลสกึย
 
ชอร์ตกิว
 
คุสต์
 
แลแบดึน
 
ฮอรอดอก
 
ฌือดาชิว
 
ปอชายิว
 
สเวียตอฮีสก์
ชื่อนคร ชื่อนคร
(ในภาษายูเครน)
แคว้น ประชากร
(ประมาณการ
ค.ศ. 2021)[1]
ประชากร
(สำมะโน
ค.ศ. 2001
)
การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร
เคียฟ (กือยิว) Ки́їв ไม่มี 2,962,180 2,611,327 +13.44%
คาร์กิว Ха́рків คาร์กิว 1,433,886 1,470,902 −2.52%
ออแดซา Оде́са ออแดซา 1,015,826 1,029,049 −1.28%
ดนีปรอ Дніпро́ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 980,948 1,080,846 −9.24%
ดอแนตสก์[a] Доне́цьк ดอแนตสก์ 905,364 1,016,194 −10.91%
ซาปอริฌเฌีย Запорі́жжя ซาปอริฌเฌีย 722,713 817,882 −11.64%
ลวิว Львів ลวิว 721,510 732,818 −1.54%
กรือวึยรีห์ Криви́й Ріг ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 612,750 709,014 −13.58%
มือกอลายิว Микола́їв มือกอลายิว 476,101 514,136 −7.40%
แซวัสตอปอล[b] Севасто́поль ไม่มี 464,349 342,451 +35.60%
มารีอูปอล[a] Маріу́поль ดอแนตสก์ 431,859 492,176 −12.26%
ลูฮันสก์[c] Луга́нськ ลูฮันสก์ 399,559 463,097 −13.72%
วินนึตเซีย Ві́нниця วินนึตเซีย 370,601 356,665 +3.91%
มากียิวกา[a] Макі́ївка ดอแนตสก์ 340,337 389,589 −12.64%
ซิมแฟรอปอล[b] Сімферо́поль ไครเมีย 336,212 343,644 −2.16%
แชร์นีฮิว Черні́гів แชร์นีฮิว 285,234 304,994 −6.48%
แคร์ซอน Херсо́н แคร์ซอน 283,649 328,360 −13.62%
ปอลตาวา Полта́ва ปอลตาวา 283,402 317,998 −10.88%
คแมลนึตสกึย Хмельни́цький คแมลนึตสกึย 274,582 253,994 +8.11%
แชร์กาซือ Черка́си แชร์กาซือ 272,651 295,414 −7.71%
แชร์นิวต์ซี Чернівці́ แชร์นิวต์ซี 265,471 240,621 +10.33%
ฌือตอมือร์ Жито́мир ฌือตอมือร์ 263,507 284,236 −7.29%
ซูมือ Су́ми ซูมือ 259,600 293,141 −11.44%
ริวแน Рі́вне ริวแน 245,289 248,813 −1.42%
ฮอร์ลิวกา[a] Го́рлівка ดอแนตสก์ 241,106 292,250 −17.50%
อีวานอ-ฟรันกิวสก์ Іва́но-Франкі́вськ อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 237,855 218,359 +8.93%
กามิยันสแก Кам'янське́ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 229,794 255,841 −10.18%
แตร์นอปิล Терно́піль แตร์นอปิล 223,938 227,755 −1.68%
กรอปึวนึตสกึย Кропивни́цький กีรอวอฮรัด 222,695 254,103 −12.36%
แกรแมนชุก Кременчу́к ปอลตาวา 217,710 234,073 −6.99%
ลุตสก์ Луцьк วอลึญ 217,197 208,816 +4.01%
บีลัตแซร์กวา Бі́ла Це́рква เคียฟ (กือยิว) 208,737 200,131 +4.30%
แกร์ช[b] Керч ไครเมีย 151,996 157,007 −3.19%
แมลีตอปอล[d] Меліто́поль ซาปอริฌเฌีย 150,768 160,657 −6.16%
กรามาตอสก์ Крамато́рськ ดอแนตสก์ 150,084 181,025 −17.09%
อุฌฮอรอด У́жгород ซาการ์ปัจจา 115,542 117,317 −1.51%
บรอวารือ Бровари́ เคียฟ (กือยิว) 109,473 86,839 +26.06%
แยวปาตอรียา[b] Євпато́рія ไครเมีย 108,149 105,915 +2.11%
แบร์เดียนสก์[d] Бердя́нськ ซาปอริฌเฌีย 107,928 121,692 −11.31%
นีกอปอล Нíкополь ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 107,464 136,280 −21.14%
สลอวิยันสก์ Слов'я́нськ ดอแนตสก์ 106,972 124,829 −14.31%
อัลแชวสก์[c] Алче́вськ ลูฮันสก์ 106,550 119,193 −10.61%
เปาลอฮรัด Павлогра́д ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 103,073 118,816 −13.25%
เซียเวียรอดอแนตสก์[c] Сє́вєродоне́цьк ลูฮันสก์ 101,135 119,940 −15.68%
กามิยาแนตส์-ปอดิลสกึย Ка́м'яне́ць-Поді́льський คแมลนึตสกึย 97,908 99,610 −1.71%
ลือซือชันสก์[c] Лисича́нськ ลูฮันสก์ 95,031 115,229 −17.53%
มูกาแชวอ Мука́чево ซาการ์ปัจจา 85,903 82,346 +4.32%
กอนอตอป Коното́п ซูมือ 84,787 92,657 −8.49%
อูมัญ У́мань แชร์กาซือ 82,154 88,735 −7.42%
ครุสตัลนึย (กรัสนึยลุช)[c] Хруста́льний (Кра́сний Луч) ลูฮันสก์ 79,764 94,875 −15.93%
ยัลตา[b] Я́лта ไครเมีย 78,171 81,654 −4.27%
ออแลกซันดรียา Олександрі́я กีรอวอฮรัด 77,303 93,357 −17.20%
แยนากีแยแว[a] Єнáкієве ดอแนตสก์ 77,053 103,997 −25.91%
ดรอฮอบึช Дрого́бич ลวิว 74,610 79,119 −5.70%
แบร์ดือชิว Берди́чів ฌือตอมือร์ 73,999 87,575 −15.50%
กาดียิวกา (สตาคานอว์)[c] Каді́ївка (Стаха́нов) ลูฮันสก์ 73,702 90,152 −18.25%
ชอสต์กา Шо́стка ซูมือ 73,197 87,130 −15.99%
บัคมุต Бахму́т ดอแนตสก์ 72,310 82,916 −12.79%
อิซมายิล Ізмаї́л ออแดซา 70,731 84,815 −16.61%
นอวอมอสก็อวสก์ Новомоскóвськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 70,230 72,439 −3.05%
กอสจันตือนิวกา Костянти́нівка ดอแนตสก์ 68,792 95,111 −27.67%
กอแวล Ко́вель วอลึญ 67,991 66,401 +2.39%
แฟออดอซียา[b] Феодо́сія ไครเมีย 67,750 74,669 −9.27%
นีฌึน Ні́жин แชร์นีฮิว 66,983 76,625 −12.58%
สมีลา Смі́ла แชร์กาซือ 66,475 69,681 −4.60%
กาลุช Ка́луш อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 65,814 67,902 −3.08%
แชร์วอนอฮรัด Червоногра́д ลวิว 65,180 70,568 −7.64%
บอรึสปิล Бори́спіль เคียฟ (กือยิว) 63,674 53,975 +17.97%
แปร์วอมัยสก์ Первома́йськ มือกอลายิว 63,377 70,170 −9.68%
ดอว์ฌันสก์ (สแวร์ดล็อวสก์)[c] Довжа́нськ (Свердло́вськ) ลูฮันสก์ 62,993 72,531 −13.15%
อีร์ปิญ Ірпíнь เคียฟ (กือยิว) 62,456 40,593 +53.86%
กอรอสแตญ Ко́ростень ฌือตอมือร์ 62,285 66,669 −6.58%
ปอกร็อวสก์ Покровськ ดอแนตสก์ 61,161 69,154 −11.56%
กอลอมือยา Коломи́я อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 61,140 61,989 −1.37%
สตรึย Стрий ลวิว 59,608 62,479 −4.60%
ชอร์นอมอสก์ Чорномо́рськ ออแดซา 58,524 54,151 +8.08%
คาร์ตซึซก์[a] Харци́зьк ดอแนตสก์ 56,367 64,175 −12.17%
รูบิฌแน[c] Рубі́жне ลูฮันสก์ 56,066 65,322 −14.17%
ซเวียแฮล Звя́гель ฌือตอมือร์ 55,463 56,259 −1.41%
ดรุฌกิวกา Дружкі́вка ดอแนตสก์ 55,088 64,557 −14.67%
ลอซอวา Лозова́ คาร์กิว 54,026 64,041 −15.64%
ชึสจากอแว[a] Чистяко́ве ดอแนตสก์ 53,725 72,346 −25.74%
แอแนร์ฮอดาร์[d] Енергода́р ซาปอริฌเฌีย 52,887 56,242 −5.97%
ปรือลูกือ Прилу́ки แชร์นีฮิว 52,553 64,861 −18.98%
อันตรัตซึต[c] Антрацит ลูฮันสก์ 52,353 63,698 −17.81%
นอวอวอลึนสก์ Нововоли́нськ วอลึญ 50,417 53,838 −6.35%
ฮอริชนีเปลานี Горі́шні Пла́вні ปอลตาวา 50,414 51,740 −2.56%
ชัคตาสก์[a] Шахта́рськ ดอแนตสก์ 48,404 59,589 −18.77%
บิลฮอรอด-ดนิสตรอว์สกึย Бі́лгород-Дністро́вський ออแดซา 48,197 51,890 −7.12%
ออคตือร์กา Охти́рка ซูมือ 47,216 50,399 −6.32%
มือร์นอฮรัด Мирногра́д ดอแนตสก์ 46,904 54,787 −14.39%
สนิฌแน[a] Сніжне́ ดอแนตสก์ 45,966 58,496 −21.42%
อีซุม Ізю́м คาร์กิว 45,884 56,114 −18.23%
มาร์ฮาแนตส์ Ма́рганець ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 45,718 49,592 −7.81%
รอแวญกือ[c] Ровеньки́ ลูฮันสก์ 45,651 53,725 −15.03%
นอวากาคอว์กา[d] Нова́ Кахо́вка แคร์ซอน 45,069 52,611 −14.34%
เบรียนกา[c] Бря́нка ลูฮันสก์ 44,987 54,767 −17.86%
ฟัสติว Фа́стів เคียฟ (กือยิว) 44,841 51,976 −13.73%
ลุบนือ Лубни́ ปอลตาวา 44,595 52,572 −15.17%
สวิตลอวอดสก์ Світлово́дськ กีรอวอฮรัด 43,931 50,094 −12.30%
ฌอว์ตีวอดือ Жо́вті Во́ди ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 42,901 53,582 −19.93%
ซอลอกือแน (กรัสนอดอน)[c] Соро́кине (Краснодо́н) ลูฮันสก์ 42,582 50,560 −15.78%
วึชแนแว Вишне́ве เคียฟ (กือยิว) 42,840 34,465 +24.30%
วารัช Вараш ริวแน 42,126 38,830 +8.49%
แชแปติวกา Шепетівка คแมลนึตสกึย 40,802 48,212 −15.37%
ปอดิลสก์ Поді́льськ ออแดซา 39,662 40,718 −2.59%
ยุฌนออูกรายินสก์ Южноукраї́нськ มือกอลายิว 39,048 38,206 +2.20%
มือร์ฮอรอด Ми́ргород ปอลตาวา 38,447 42,886 −10.35%
รอมนือ Ромни́ ซูมือ 38,305 50,448 −24.07%
ปอกรอว์ Покро́в ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 38,111 44,834 −15.00%
วอลอดือมือร์ Володи́мир วอลึญ 38,070 38,256 −0.49%
จันกอย[b] Джанко́й ไครเมีย 37,410 43,343 −13.69%
วาซึลกิว Василькі́в เคียฟ (กือยิว) 37,310 39,722 −6.07%
ดุบนอ Ду́бно ริวแน 37,257 39,146 −4.83%
บูชา Бу́ча เคียฟ (กือยิว) 36,971 28,533 +29.57%
แนตีชึน Неті́шин คแมลนึตสกึย 36,661 34,358 +6.70%
แปร์วอมัยสก์[c] Первома́йськ ลูฮันสก์ 36,311 43,082 −15.72%
กาคอว์กา[d] Кахо́вка แคร์ซอน 35,400 38,238 −7.42%
บอยาร์กา Бо́ярка เคียฟ (กือยิว) 35,312 35,968 −1.82%
สลาวูตา Славу́та คแมลนึตสกึย 35,068 34,340 +2.12%
ซัมบีร์ Са́мбір ลวิว 34,823 36,556 −4.74%
ยาซือนูวาตา[a] Ясинува́та ดอแนตสก์ 34,269 37,552 −8.74%
สตารอกอสจันตือนิว Староко­стянти́нів คแมลนึตสกึย 34,232 35,206 −2.77%
ฌแมรึนกา Жме́ринка วินนึตเซีย 34,097 37,349 −8.71%
วอซแนแซนสก์ Вознесе́нськ มือกอลายิว 34,050 42,634 −20.13%
ออบูคิว Обу́хів เคียฟ (กือยิว) 33,443 32,776 +2.04%
บอรึสเลา Борисла́в ลวิว 32,913 38,122 −13.66%
ยุฌแน Ю́жне ออแดซา 32,745 23,977 +36.57%
วึฌฮอรอด Ви́шгород เคียฟ (กือยิว) 32,396 22,933 +41.26%
ฮลูคิว Глу́хів ซูมือ 32,248 35,768 −9.84%
เอาดียิวกา Авді́ївка ดอแนตสก์ 31,940 37,210 −14.16%
ชูฮูยิว Чугýїв คาร์กิว 31,575 36,789 −14.17%
ตอแรตสก์ Торе́цьк ดอแนตสก์ 31,513 43,371 −27.34%
นอวอยาวอริวสก์ Новоя́ворівськ ลวิว 31,280 26,483 +18.11%
กอสตอปิล Косто́піль ริวแน 31,060 30,467 +1.95%
อาลุชตา[b] Алу́шта ไครเมีย 30,194 31,440 −3.96%
มอฮือลิว-ปอดิลสกึย Могилі́в-Поді́льський วินนึตเซีย 30,186 32,853 −8.12%
ตอกมัก[d] Токма́к ซาปอริฌเฌีย 30,132 36,275 −16.93%
ซือแนลนือกอแว Сине́льникове ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 30,021 32,302 −7.06%
แปร์วอมัยสกึย Первома́йський คาร์กิว 28,986 32,523 −10.88%
ซาร์นือ Са́рни ริวแน 28,865 28,144 +2.56%
ดอบรอปิลเลีย Добропі́лля ดอแนตสก์ 28,757 35,638 −19.31%
ตรุสกาแวตส์ Трускаве́ць ลวิว 28,474 31,037 −8.26%
ชอร์ตกิว Чорткі́в แตร์นอปิล 28,393 29,057 −2.29%
คุสต์ Хуст ซาการ์ปัจจา 28,206 29,080 −3.01%
นอวึยรอซดิล Нови́й Роздíл ลวิว 28,081 28,227 −0.52%
แปร์ชอตราแวนสก์ Першотра́венськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 27,573 29,140 −5.38%
ซอลอตอนอชา Золотоно́ша แชร์กาซือ 27,458 28,793 −4.64%
แครสติวกา (กีรอว์สแก)[a] Хре́стівка (Кі́ровське) ดอแนตสก์ 27,441 30,910 −11.22%
แตร์นิวกา Терні́вка ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 27,305 29,226 −6.57%
กูปิยันสก์ Ку́п'янськ คาร์กิว 27,169 32,449 −16.27%
คมิลนึก Хмільни́к วินนึตเซีย 27,158 27,898 −2.65%
บาลากลียา Балаклі́я คาร์กิว 26,921 32,408 −16.93%
ฮอลูบิวกา (กีร็อวสก์)[c] Голубі́вка (Кі́ровськ) ลูฮันสก์ 26,838 35,199 −23.75%
แปแรยัสเลา Перея́слав เคียฟ (กือยิว) 26,576 31,634 −15.99%
บัคชือซารัย[b] Бахчисара́й ไครเมีย 26,090 27,549 −5.30%
ฮัยซึน Га́йсин วินนึตเซีย 25,883 25,640 +0.95%
มาลึน Ма́лин ฌือตอมือร์ 25,587 28,113 −8.99%
วือนอฮราดิว Виногра́дів ซาการ์ปัจจา 25,442 25,760 −1.23%
แปแรวัลสก์[c] Перева́льськ ลูฮันสก์ 24,919 29,665 −16.00%
สลาวูตึช Славу́тич เคียฟ (กือยิว) 24,685 24,402 +1.16%
กรัสนอแปแรกอปสก์[b] Краснопере­ко́пськ ไครเมีย 24,660 31,023 −20.51%
ซดอลบูนิว Здолбу́нів ริวแน 24,642 24,612 +0.12%
กอรอสตือชิว Корости́шів ฌือตอมือร์ 24,490 26,068 −6.05%
ออแลชกือ[d] Оле́шки แคร์ซอน 24,383 24,123 +1.08%
แดบัลต์แซแว[a] Деба́льцеве ดอแนตสก์ 24,316 30,246 −19.61%
ซากือ[b] Са́ки ไครเมีย 24,282 29,416 −17.45%
แลแบดึน Лебеди́н ซูมือ 24,238 28,948 −16.27%
ซอลอชิว Зо́лочів ลวิว 23,986 23,481 +2.15%
กานิว Ка́нів แชร์กาซือ 23,503 26,657 −11.83%
แบแรฮอแว Бе́регове ซาการ์ปัจจา 23,485 26,735 −12.16%
บรอดือ Бро́ди ลวิว 23,335 23,239 +0.41%
ฮาเดียช Га́дяч ปอลตาวา 23,172 22,698 +2.09%
โดกูชาเยวสก์[a] Докуча́євськ ดอแนตสก์ 22,907 24,383 −6.05%
กอเซียตึน Козя́тин วินนึตเซีย 22,634 26,635 −15.02%
ลาดือฌึน Лади́жин วินนึตเซีย 22,593 22,219 +1.68%
นัดวีร์นา Надві́рна อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 22,545 20,932 +7.71%
มอลอดอฮวาร์ดีสก์[c] Молодо­гварді́йськ ลูฮันสก์ 22,514 25,528 −11.81%
วิลนอฮีสก์ Вільногі́рськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 22,458 23,782 −5.57%
กรอแลแวตส์ Кролеве́ць ซูมือ 22,437 25,183 −10.90%
แซลือดอแว Сели́дове ดอแนตสก์ 21,916 26,793 −18.20%
ซนามิยันกา Зна́м'янка กีรอวอฮรัด 21,749 29,412 −26.05%
วอลนอวาคา[a] Волнова́ха ดอแนตสก์ 21,441 24,647 −13.01%
แมแรฟา Мере́фа คาร์กิว 21,421 25,018 −14.38%
อาร์เมียนสก์[b] Армя́нськ ไครเมีย 21,239 23,869 −11.02%
แกรแมแนตส์ Кре́менець แตร์นอปิล 20,674 22,051 −6.24%
ซอกัล Сока́ль ลวิว 20,659 21,693 −4.77%
ดอลือนา Доли́на อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 20,641 20,906 −1.27%
ซูคอดิลสก์[c] Суході́льськ ลูฮันสก์ 20,474 23,642 −13.40%
ปอลอนแน Поло́нне คแมลนึตสกึย 20,471 23,211 −11.80%
ลือมัน Лима́н ดอแนตสก์ 20,469 28,172 −27.34%
สแตบนึก Сте́бник ลวิว 20,398 20,863 −2.23%
ลูบอตึน Люботи́н คาร์กิว 20,376 24,173 −15.71%
กรัสนอฮรัด Красногра́д คาร์กิว 20,013 22,670 −11.72%
ตรอสจาแนตส์ Тростяне́ць ซูมือ 19,797 23,308 −15.06%
ปอปัสนา[c] Попа́сна ลูฮันสก์ 19,672 25,951 −24.20%
ยาฮอตึน Яготи́н เคียฟ (กือยิว) 19,270 23,659 −18.55%
แฮนีแชสก์[d] Гені́чеськ แคร์ซอน 19,253 21,793 −11.66%
กีลียา Кілія́ ออแดซา 19,116 22,594 −15.39%
กาลือนิวกา Кали́нівка วินนึตเซีย 18,695 20,061 −6.81%
กราซือลิว Краси́лів คแมลนึตสกึย 18,583 20,580 −9.70%
กูราคอแว Кура́хове ดอแนตสก์ 18,506 21,479 −13.84%
วอลอชึสก์ Волочи́ськ คแมลนึตสกึย 18,474 20,958 −11.85%
ปิยาตือคัตกือ П'ятиха́тки ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 18,457 20,563 −10.24%
แกรมินนา[c] Кремінна́ ลูฮันสก์ 18,417 24,447 −24.67%
ปอลอฮือ[d] Поло́ги ซาปอริฌเฌีย 18,396 22,206 −17.16%
บัลตา Ба́лта ออแดซา 18,079 19,962 −9.43%
อัมวรอซียิวกา[a] Амвро́сіївка ดอแนตสก์ 18,047 22,130 −18.45%
ดนีปรอรุดแน[d] Дніпрору́дне ซาปอริฌเฌีย 18,036 21,054 −14.33%
แรนี Рені́ ออแดซา 18,011 20,481 −12.06%
วอว์ชันสก์ Вовча́нськ คาร์กิว 17,747 20,695 −14.24%
แดร์ฮาชี Дергачі́ คาร์กิว 17,433 20,258 −13.95%
บัคมัช Ба́хмач แชร์นีฮิว 17,192 23,417 −26.58%
สตารอบิลสก์[c] Старобі́льськ ลูฮันสก์ 16,267 22,371 −27.29%
วาตูตีแน Вату́тіне แชร์กาซือ 16,096 20,156 −20.14%
ซแวนือฮอรอดกา Звенигоро́дка แชร์กาซือ 16,490 19,901 −17.14%
ซูฮแรส[a] Зугре́с ดอแนตสก์ 17,924 19,859 −9.74%
สกาด็อวสก์[d] Скадо́вськ แคร์ซอน 17,344 19,641 −11.69%
สวาตอแว[c] Сва́тове ลูฮันสก์ 16,420 19,495 −15.77%
ชปอลา Шпо́ла แชร์กาซือ 16,573 19,427 −14.69%
นอวออูกรายินกา Новоукраї́нка กีรอวอฮรัด 16,338 19,353 −15.58%
กอร์ซุญ-แชวแชนกิวสกึย Ко́рсунь-Шевче́нківський แชร์กาซือ 17,474 19,311 −9.51%
ลูตูฮือแน[c] Луту́гине ลูฮันสก์ 17,134 18,833 −9.02%
บีลอฮีสก์[b] Білогі́рськ ไครเมีย 18,790
ดอลึนสกา Доли́нська กีรอวอฮรัด 18,460 18,768 −1.64%
อีเซียสเลา Ізя́слав คแมลนึตสกึย 16,162 18,444 −12.37%
บีลอปิลเลีย Білопі́лля ซูมือ 15,850 18,384 −13.78%
บอฮอดูคิว Богоду́хів คาร์กิว 14,882 18,224 −18.34%
สกวือรา Скви́ра เคียฟ (กือยิว) 15,406 18,126 −15.01%
การ์ลิวกา Ка́рлівка ปอลตาวา 14,172 17,995 −21.24%
ออรีคิว Орі́хів ซาปอริฌเฌีย 14,136 17,955 −21.27%
บีลอแซร์สแก Білозе́рське ดอแนตสก์ 14,940 17,868 −16.39%
ซอลอแต[c] Золоте́ ลูฮันสก์ 13,203 17,836 −25.98%
บุนแฮ (ยูนอกอมูนาริวสก์)[a] Бу́нге (Юнокомуна́рівськ) ดอแนตสก์ 13,544 17,813 −23.97%
ปิดฮอรอดแน Підгоро́дне ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 19,336 17,763 +8.86%
รอซดิลนา Розді́льна ออแดซา 17,593 17,754 −0.91%
ฮอรอดอก Городо́к คแมลนึตสกึย 15,835 17,746 −10.77%
วอซแนแซนิวกา
(แชร์วอนอ­ปาร์ตือซันสก์)[c]
Вознесе́нівка
(Червонопартиза́нськ)
ลูฮันสก์ 15,273 17,680 −13.61%
อีลอวัยสก์[a] Ілова́йськ ดอแนตสก์ 15,447 17,620 −12.33%
แบแรฌานือ Бережа́ни แตร์นอปิล 17,316 17,617 −1.71%
นอวอฮรอดิวกา Новогро́дівка ดอแนตสก์ 14,300 17,473 −18.16%
วูฮแลดาร์ Вугледа́р ดอแนตสก์ 14,432 17,440 −17.25%
แบแรซัญ Береза́нь เคียฟ (กือยิว) 16,202 17,367 −6.71%
ปูตึวล์ Пути́вль ซูมือ 15,100 17,354 −12.99%
บอลฮรัด Болгра́д ออแดซา 15,479 17,353 −10.80%
บาร์ Бар วินนึตเซีย 15,563 17,284 −9.96%
สวาเลียวา Сваля́ва ซาการ์ปัจจา 17,124 17,145 −0.12%
บอฮุสเลา Богусла́в เคียฟ (กือยิว) 15,975 17,135 −6.77%
ฮูเลียย์ปอแล Гуляйпо́ле ซาปอริฌเฌีย 13,070 17,077 −23.46%
ซมียิว Змі́їв คาร์กิว 14,071 17,063 −17.54%
ออว์รุช О́вруч ฌือตอมือร์ 15,332 17,031 −9.98%
แวร์คญอดนีปร็อวสก์ Верхньодніп­ро́вськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 15,749 16,976 −7.23%
ออชากิว Оча́ків มือกอลายิว 13,927 16,929 −17.73%
กรัสนอฮอริวกา Красного́рівка ดอแนตสก์ 14,917 16,714 −10.75%
กีแวร์ตซี Кі́верці วอลึญ 13,917 16,678 −16.55%
ปือเรียตึน Пиря́тин ปอลตาวา 15,111 16,664 −9.32%
มือกอลายิวกา Микола́ївка ดอแนตสก์ 14,444 16,620 −13.09%
ชาซิวยาร์ Ча́сів Яр ดอแนตสก์ 12,557 16,612 −24.41%
วิลญันสก์ Вільня́нськ ซาปอริฌเฌีย 14,583 16,522 −11.74%
ดูนายิวต์ซี Дуна́ївці คแมลนึตสกึย 15,799 16,448 −3.95%
อาปอสตอลอแว Апо́столове ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 13,246 16,439 −19.42%
ตัลแน Тальне́ แชร์กาซือ 13,012 16,388 −20.60%
อาร์ตซึซ Арци́з ออแดซา 14,486 16,370 −11.51%
นอวึยบูห์ Нови́й Буг มือกอลายิว 15,003 16,250 −7.67%
ตุลชึน Тульчи́н วินนึตเซีย 14,668 16,136 −9.10%
ฮัยวอรอน Га́йворон กีรอวอฮรัด 14,214 16,126 −11.86%
ฮอรอดอก Городо́к ลวิว 16,158 16,082 +0.47%
ฮอลาปรึสตัญ[d] Го́ла При́стань แคร์ซอน 13,760 16,028 −14.15%
นอซิวกา Носі́вка แชร์นีฮิว 13,120 15,966 −17.83%
ฌัชกิว Жа́шків แชร์กาซือ 13,355 15,853 −15.76%
ฮอรอดึชแช Городи́ще แชร์กาซือ 13,304 15,645 −14.96%
วาซือลิวกา[d] Васи́лівка ซาปอริฌเฌีย 12,771 15,592 −18.09%
กามิยันกา-ดนีปรอว์สกา[d] Ка́м'янка-Дніпро́вська ซาปอริฌเฌีย 12,332 15,522 −20.55%
แปตรอวอ-กรัสนอซิลเลีย
(แปตรอว์สแก)[c]
Петро́во-Красносі́лля
(Петро́вске)
ลูฮันสก์ 12,683 15,478 −18.06%
แบรึสเลา Берисла́в แคร์ซอน 12,123 15,455 −21.56%
สนีฮูริวกา Снігурі́вка มือกอลายิว 12,307 15,447 −20.33%
ราดอมึชล์ Ра́домишль ฌือตอมือร์ 13,973 15,326 −8.83%
บูร์ชตึน Буршти́н อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 14,866 15,298 −2.82%
ราคิว Рáхів ซาการ์ปัจจา 15,596 15,241 +2.33%
นอว์ฮอรอด-ซีแวร์สกึย Но́вгород-Сі́верський แชร์นีฮิว 12,647 15,175 −16.66%
กามิยันกา Ка́м'янка แชร์กาซือ 11,146 15,109 −26.23%
แตตียิว Теті́їв เคียฟ (กือยิว) 12,776 14,944 −14.51%
มือกอลายิว Микола́їв ลวิว 14,637 14,801 −1.11%
ออสตรอห์ Остро́г ริวแน 15,195 14,801 +2.66%
แซแลนอดอลสก์ Зеленодо́льськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 12,874 14,792 −12.97%
บอกอวอ-ครุสตัลแน (วาครูแชแว)[c] Бо́ково-Хруста́льне (Ва́хрушеве) ลูฮันสก์ 11,457 14,773 −22.45%
คอรอล Хоро́л ปอลตาวา 12,720 14,753 −13.78%
สตอรอฌือแนตส์ Сторожинéць แชร์นิวต์ซี 14,138 14,693 −3.78%
ซูดัก[b] Суда́к ไครเมีย 14,495
ซีแวสก์ Сі́верськ ดอแนตสก์ 11,068 14,393 −23.10%
กอรูกิวกา Корю́ківка แชร์นีฮิว 12,409 14,318 −13.33%
บีเลียยิวกา Біля́ївка ออแดซา 12,477 14,294 −12.71%
ฮีร์นึก Гірни́к ดอแนตสก์ 10,581 14,207 −25.52%
อูกรายินกา Украї́нка เคียฟ (กือยิว) 16,276 14,163 +14.92%
นอวาออแดซา Нова́ Оде́са มือกอลายิว 11,690 14,070 −16.92%
ฮอรอดญา Городня́ แชร์นีฮิว 11,710 14,043 −16.61%
ชชัสจา[c] Ща́стя ลูฮันสก์ 11,552 13,770 −16.11%
กาฮาร์ลึก Кагарли́к เคียฟ (กือยิว) 13,351 13,757 −2.95%
ฌดานิวกา[a] Жда́нівка ดอแนตสก์ 11,913 13,688 −12.97%
แบแรซแน Бере́зне ริวแน 13,280 13,669 −2.85%
แตแรบอว์เลีย Теребо́вля แตร์นอปิล 13,279 13,661 −2.80%
วึนนือกือ Ви́нники ลวิว 18,527 13,654 +35.69%
รอฌึชแช Ро́жище วอลึญ 12,584 13,636 −7.71%
ยาวอริว Я́ворів ลวิว 12,888 13,510 −4.60%
ฌอว์กวา Жо́вква ลวิว 13,895 13,474 +3.12%
ตารัชชา Тара́ща เคียฟ (กือยิว) 9,889 13,452 −26.49%
มือรอนิวกา Миро́нівка เคียฟ (กือยิว) 11,255 13,368 −15.81%
แบร์ชัด Бе́ршадь วินนึตเซีย 12,466 13,336 −6.52%
อูกรายินสก์ Украї́нськ ดอแนตสก์ 10,837 13,236 −18.12%
ซบารัฌ Зба́раж แตร์นอปิล 13,431 13,228 +1.53%
นอวอมือร์ฮอรอด Новоми́ргород กีรอวอฮรัด 10,910 13,220 −17.47%
อูซึน Узи́н เคียฟ (กือยิว) 11,935 13,217 −9.70%
สวิตลอดาสก์[a] Світлода́рськ ดอแนตสก์ 11,281 13,184 −14.43%
ซอแลดาร์ Соледа́р ดอแนตสก์ 10,692 13,151 −18.70%
บัชตันกา Башта́нка มือกอลายิว 12,327 13,146 −6.23%
มาลาวึสกา Мала́ Ви́ска กีรอวอฮรัด 10,133 13,132 −22.84%
อีร์มีนอ[c] І́рміно ลูฮันสก์ 9,343 13,053 −28.42%
บาร์วินกอแว Барві́нкове คาร์กิว 8,110 12,998 −37.61%
ปรือมอสก์[d] Примо́рськ ซาปอริฌเฌีย 11,397 12,973 −12.15%
แมนา Ме́на แชร์นีฮิว 11,096 12,940 −14.25%
ฮลอบือแน Гло́бине ปอลตาวา 9,129 12,902 −29.24%
ฮนีวัญ Гні́вань วินนึตเซีย 12,314 12,832 −4.04%
กัลมีอุสแก (กอมซอมอลสแก) Ка́льміуське (Комсомо́льське) ดอแนตสก์ 11,447 12,813 −10.66%
อิชญา І́чня แชร์นีฮิว 10,585 12,780 −17.18%
นอวออาซ็อวสก์[a] Новоазо́вськ ดอแนตสก์ 11,104 12,702 −12.58%
บารานิวกา Бара́нівка ฌือตอมือร์ 11,343 12,584 −9.86%
บูชัช Бу́чач แตร์นอปิล 12,321 12,549 −1.82%
ลอควึตเซีย Ло́хвиця ปอลตาวา 11,119 12,389 −10.25%
สน็อวสก์ Сновськ แชร์นีฮิว 10,825 12,315 −12.10%
บอบรือแนตส์ Бо́бринець กีรอวอฮรัด 10,559 12,300 −14.15%
แนมือริว Неми́рів วินนึตเซีย 11,563 12,082 −4.30%
กอแบเลียกือ Кобеля́ки ปอลตาวา 9,627 12,076 −20.28%
รอดึนสแก Ро́динське ดอแนตสก์ 9,948 11,996 −17.07%
ชือฮือรึน Чигири́н แชร์กาซือ 8,664 11,960 −27.56%
บอบรอวึตเซีย Бобро́виця แชร์นีฮิว 10,742 11,916 −9.85%
ซอสนิวกา Сосні́вка ลวิว 10,838 11,889 −8.84%
ฌือดาชิว Жида́чів ลวิว 10,525 11,798 −10.79%
ยัมปิล Я́мпіль วินนึตเซีย 10,787 11,787 −8.48%
มอสปือแน[a] Мо́спине ดอแนตสก์ 10,493 11,736 −10.59%
บอร์ซนา Борзна́ แชร์นีฮิว 9,632 11,707 −17.72%
ชชอลกีแน[b] Що́лкіне ไครเมีย 11,699
บูรึญ Бури́нь ซูมือ 8,359 11,678 −28.42%
กามิยันกา-บุซกา Ка́м'янка-Бу́зька ลวิว 10,544 11,674 −9.68%
ฮแรบินกา Гребі́нка ปอลตาวา 10,645 11,662 −8.72%
ครึสตือนิวกา Христи́нівка แชร์กาซือ 10,068 11,650 −13.58%
ฮีร์สแก[c] Гірське́ ลูฮันสก์ 9,274 11,473 −19.17%
เตารีสก์[d] Таврі́йськ แคร์ซอน 10,250 11,452 −10.50%
บอร์ชชิว Борщі́в แตร์นอปิล 10,765 11,382 −5.42%
ซือมอฮีริยา[c] Зимогі́р'я ลูฮันสก์ 9,591 11,295 −15.09%
คอตึน Хоти́н แชร์นิวต์ซี 9,075 11,216 −19.09%
อิลลินต์ซี Іллінці́ วินนึตเซีย 11,185 11,340 −1.37%
ปอมิชนา Помічна́ กีรอวอฮรัด 8,750 10,946 −20.06%
ออแลวสก์ Оле́вськ ฌือตอมือร์ 10,226 10,896 −6.15%
กามิญ-กาชือร์สกึย Ка́мінь-Каши́рський วอลึญ 12,519 10,818 +15.72%
ตาตาร์บูนารือ Татарбуна́ри ออแดซา 10,933 10,797 +1.26%
ปอฮแรบึชแช Погреби́ще วินนึตเซีย 9,382 10,754 −12.76%
มาริยินกา Ма́р'їнка ดอแนตสก์ 9,256 10,722 −13.67%
บอแลคิว Боле́хів อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 10,330 10,633 −2.85%
อินแกร์มัน[b] Інкерма́н แซวัสตอปอล 10,027 10,628 −5.65%
ซิญกิว Зінькі́в ปอลตาวา 9,328 10,577 −11.81%
คอดอริว Хо́дорів ลวิว 9,108 10,565 −13.79%
สญาตึน Сня́тин อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 9,844 10,479 −6.06%
แดรัฌญา Дера́жня คแมลนึตสกึย 9,917 10,446 −5.06%
ลูบอมล์ Лю́бомль วอลึญ 10,421 10,395 +0.25%
วัลกือ Ва́лки คาร์กิว 8,721 10,381 −15.99%
นอวอดนิสตร็อวสก์ Новодністро́вськ แชร์นิวต์ซี 10,590 10,342 +2.40%
ราดือวือลิว Радиви́лів ริวแน 10,472 10,311 +1.56%
วูฮแลฮีสก์[a] Вуглегі́рськ ดอแนตสก์ 7,317 10,309 −29.02%
ซอกือเรียนือ Сокиря́ни แชร์นิวต์ซี 8,652 10,258 −15.66%
แวร์คิวต์แซแว Верхі́вцеве ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 10,081 10,142 −0.60%
ซาลิชชือกือ Залі́щики แตร์นอปิล 9,021 10,125 −10.90%
สตารึยกรึม[b] Стари́й Крим ไครเมีย 10,101
บีลึตสแก Бі́лицьке ดอแนตสก์ 7,913 10,093 −21.60%
แปแรชแชปือแน Переще́пине ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 9,720 10,041 −3.20%
อันดรูชิวกา Андру́шівка ฌือตอมือร์ 8,458 9,890 −14.48%
ปุสตอมือตือ Пусто́мити ลวิว 10,873 9,798 +10.97%
ฮอรอแดนกา Городе́нка อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,972 9,794 −8.39%
ตึสแมนึตเซีย Ти́смениця อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 9,096 9,790 −7.09%
จาชิว Тя́чів ซาการ์ปัจจา 8,943 9,786 −8.61%
แซแมนิวกา Семе́нівка แชร์นีฮิว 7,952 9,656 −17.65%
ดูบรอวึตเซีย Дубро́виця ริวแน 9,359 9,644 −2.96%
กอดือมา Ко́дима ออแดซา 8,514 9,634 −11.63%
อีร์ชาวา Іршáва ซาการ์ปัจจา 9,223 9,515 −3.07%
แบแรซิวกา Березі́вка ออแดซา 9,527 9,481 +0.49%
อานาญิยิว Ана́ньїв ออแดซา 7,789 9,476 −17.80%
มอนัสตือรึชแช Монастири́ще แชร์กาซือ 8,425 9,463 −10.97%
แรแชตือลิวกา Решети́лівка ปอลตาวา 9,199 9,457 −2.73%
ลือปอแวตส์ Ли́повець วินนึตเซีย 8,093 9,406 −13.96%
วึลกอแว Ви́лкове ออแดซา 7,804 9,260 −15.72%
ราแดคิว Раде́хів ลวิว 9,746 9,230 +5.59%
มอสตึสกา Мости́ська ลวิว 9,188 9,150 +0.42%
กือปูแช (อาร์แตมิวสก์)[c] Кипу́че (Арте́мівськ) ลูฮันสก์ 7,203 9,097 −20.82%
นอวอดรูแฌสก์[c] Новодру́жеськ ลูฮันสก์ 6,806 9,025 −24.59%
ซาวอดสแก Заводське́ ปอลตาวา 7,832 9,024 −13.21%
อาลุปกา[b] Алу́пка ไครเมีย 8,087 9,018 −10.32%
ฮอรอคิว Горо́хів วอลึญ 8,996 9,015 −0.21%
ปรือวิลเลีย[c] Приві́лля ลูฮันสก์ 6,679 9,004 −25.82%
ชอป Чоп ซาการ์ปัจจา 8,765 8,919 −1.73%
ซัสเตานา Заста́вна แชร์นิวต์ซี 7,807 8,866 −11.94%
ซอรึนสก์[c] Зо́ринськ ลูฮันสก์ 7,128 8,838 −19.35%
ตลูมัช Тлу́мач อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,770 8,831 −0.69%
แตปลอดาร์ Теплода́р ออแดซา 10,081 8,830 +14.17%
ลานิวต์ซี Ла́нівці แตร์นอปิล 8,323 8,680 −4.11%
บุสก์ Буськ ลวิว 8,695 8,673 +0.25%
กอแรตส์ Ко́рець ริวแน 6,982 8,649 −19.27%
รอฮาตึน Рогати́н อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 7,649 8,607 −11.13%
ปิวแดนแน Півде́нне คาร์กิว 7,394 8,516 −13.18%
ดูเบลียนือ Дубля́ни ลวิว 9,793 8,469 +15.63%
รฌึชชิว Ржи́щів เคียฟ (กือยิว) 7,277 8,447 −13.85%
นอวอแซลึตเซีย Новосе́лиця แชร์นิวต์ซี 7,514 8,400 −10.55%
วอรอฌบา Ворожба́ ซูมือ 6,809 8,384 −18.79%
กอซิว Ко́сів อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,463 8,301 +1.95%
ปอชายิว Поча́їв แตร์นอปิล 7,691 8,240 −6.66%
ราวา-รุสกา Ра́ва-Ру́ська ลวิว 8,586 8,070 +6.39%
มอลอชันสก์[d] Молоча́нськ ซาปอริฌเฌีย 6,224 7,964 −21.85%
ยาแรมแช Яре́мче อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,004 7,850 +1.96%
ตูร์กา Ту́рка ลวิว 6,968 7,681 −9.28%
กิตส์มัญ Кі́цмань แชร์นิวต์ซี 6,135 7,608 −19.36%
แปแรมึชเลียนือ Перемишля́ни ลวิว 6,552 7,565 −13.39%
บลาฮอวิชแชนสแก Благові́щенське กีรอวอฮรัด 5,943 7,526 −21.03%
แซแรดือนา-บูดา Сере́дина-Бу́да ซูมือ 6,963 7,511 −7.30%
ซบอริว Збо́рів แตร์นอปิล 6,664 7,436 −10.38%
คอรอสต์กิว Хоро́стків แตร์นอปิล 6,703 7,306 −8.25%
ออสแตร์ Осте́р แชร์นีฮิว 5,655 7,194 −21.39%
ชาร์ฮอรอด Ша́ргород วินนึตเซีย 7,062 7,161 −1.38%
แปแรชึน Перечи́н ซาการ์ปัจจา 6,557 7,083 −7.43%
ออแลกซันดริวสก์[c] Олекса́ндрівськ ลูฮันสก์ 6,427 7,045 −8.77%
กอปือชึนต์ซี Копи́чинці แตร์นอปิล 6,587 7,036 −6.38%
สกอแล Ско́ле ลวิว 6,104 6,742 −9.46%
ซาลิซแน Залі́зне ดอแนตสก์ 5,020 6,725 −25.35%
ซูดอวาวึชญา Судовá Ви́шня ลวิว 6,504 6,668 −2.46%
ฮาลึช Га́лич อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 6,155 6,495 −5.23%
มอร์ชึน Мо́ршин ลวิว 5,690 6,482 −12.22%
มอนัสตือรึสกา Монастири́ська แตร์นอปิล 5,492 6,344 −13.43%
มีอูซึนสก์[c] Міуси́нськ ลูฮันสก์ 4,603 6,029 −23.65%
วัชกิวต์ซี Ва́шківці แชร์นิวต์ซี 5,312 5,987 −11.27%
แวลือกีมอสตือ Вели́кі Мо́сти ลวิว 6,312 5,925 +6.53%
ดรุฌบา Дру́жба ซูมือ 4,594 5,726 −19.77%
สตารึยซัมบีร์ Стари́й Са́мбір ลวิว 6,518 5,706 +14.23%
บรอชนิว-ออซาดา Бро́шнів-Оса́да อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 5,482 5,618 −2.42%
ชุดนิว Чу́днів ฌือตอมือร์ 5,494 6,558 −16.22%
ชุมสก์ Шумськ แตร์นอปิล 5,366 5,161 +3.97%
สเวียตอฮีสก์ Святогі́рськ ดอแนตสก์ 4,309 5,136 −16.10%
อัลมัซนา[c] Алма́зна ลูฮันสก์ 4,168 5,061 −17.64%
วึฌนึตเซีย Ви́жниця แชร์นิวต์ซี 3,875 5,021 −22.82%
ดอบรอมึล Добро́миль ลวิว 4,168 4,976 −16.24%
รุดกือ Ру́дки ลวิว 5,278 4,942 +6.80%
คือริว Хи́рів ลวิว 4,152 4,590 −9.54%
สกาลัต Ска́лат แตร์นอปิล 3,814 4,036 −5.50%
กอมาร์นอ Кома́рно ลวิว 3,707 3,994 −7.19%
บิบร์กา Бі́брка ลวิว 3,810 3,980 −4.27%
นอวึยกาลือนิว Нови́й Кали́нів ลวิว 4,256 3,582 +18.82%
ฮลือญานือ Глиня́ни ลวิว 3,005 3,378 −11.04%
ปิดฮัยต์ซี Підга́йці แตร์นอปิล 2,661 3,280 −18.87%
บาตูรึน Бату́рин แชร์นีฮิว 2,458 3,078 −20.14%
แบลซ์ Белз ลวิว 2,229 2,478 −10.05%
อุสตือลูห์ Устилу́г วอลึญ 2,082 2,283 −8.80%
แฮร์ตซา Ге́рца แชร์นิวต์ซี 2,108 2,068 +1.93%
แบแรสแตชกอ Бересте́чко วอลึญ 1,634 1,904 −14.18%
ชอร์นอบึล Чорно́биль เคียฟ (กือยิว) 1,054
อูห์นิว У́гнів ลวิว 952 974 −2.26%
ปรือปิยัจ При́п'ять เคียฟ (กือยิว) 0 0 NA

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้

  1. *Ukraine: Provinces and Major Cities.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้