รายชื่อธงในกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางข้างล่างนี้แสดงธงราชการกองทัพเรือของสหภาพโซเวียต โดยแบ่งชนิดของธง ตามส่วนราชการของกองทัพเรือสหภาพโซเวียต

ธงฉานแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  29.08.1924 — 07.07.1932 ธงฉาน และ ธงป้อมทหาร พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีวงกลมสีขาวภายในค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาวแดง
  07.07.1932 — 16.11.1950 หรือ 21.04.1964? ธงพื้นแดงมีรูปดาวขอบสีขาวและค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาว
  16.11.1950 หรือ 21.04.1964? — 21.07.1992

ธงรัฐนาวีแก้ไข

ธงเรือรบแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงรัฐนาวี
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงพื้นขาวมีรูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
  16.11.1950 — 21.07.1992
  23.11.1926 — 27.05.1935 ธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง
  27.05.1935 — 16.11.1950 พื้นธงรัฐนาวี แบบที่2 มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
  16.11.1950 — 21.07.1992
  20.06.1942 — 16.11.1950 ธงรัฐนาวี เกียรติยศ พื้นธงรัฐนาวีแบบที่2 มีโบว์ริบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ อยู่ใต้รูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
  16.11.1950 — 21.07.1992
  20.06.1942 — 16.11.1950 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง พื้นธงรัฐนาวีเกียรติยศ มีดาราอิสริยาภรณ์ธงแดงอยู่บนดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า.
  16.11.1950 — 21.07.1992

ธงเรือช่วยรบแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือช่วยรบ (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
  ธงเรือช่วยรบ (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงแดง กลางธงแดงมีมีรูปค้อนเคียวสีเหลือง
  04.12.1925 — 18.07.1940 ธงเรือช่วยฝึก ธงพื้นสีแดง มุมบนธงมีดาวแดงบนสมอเรือน้ำเงิน ในสี่เหลี่ยมสีขาว
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเรือช่วยรบ แบบที่2 (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
  16.11.1950 — 21.07.1992
  27.05.1942 ธงเรือช่วยรบ ดาราอิสริยาภรณ์เลนิน ธงเรือช่วยรบ มีดาราอิสริยาภรณ์ดาราเลนินอยู่บนดาวแดงบนธงรัฐนาวี
  27.05.1942
26.03.1949 ธงเรือช่วยรบ«เยอร์มาร์ก»
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือยนต์ทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงฉาน ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
  ธงเรือยนต์พลเรือน (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปปืนใหญ่สีขาวไขว้
  ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือนำร่องทหาร (ทหารเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
  ธงเรือประภาคาร และ ธงเรือนำร่องทหาร (พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีรูปพังงาเรือ.
  03.04.1929 — 27.05.1935 ธงเรือEPRON พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่1 (เรือประจำการ) ที่มุมล่างธงมีวงแหวนครึ่งบนขาว ครึ่งล่างแดงและมีขีดสีขาว
  03.09.1943 — 16.11.1950 ธงเรือหน่วยบริการ พื้นธงเรือช่วยรบ แบบที่2 ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำน้ำ
  16.11.1950 — 1979
1979 — 21.07.1992 ธงเรือกูภัย และ หน่วยบริการ
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเรือประภาคาร พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปประภาคาร
  21.04.1964 — 21.07.1992

ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่งแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่1 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่1.
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง แบบที่2 ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2
  16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992
  ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวี เกียรติยศ.
  ธงเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง เกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง ธงพื้นสีเขียว มุมบนธงมีธงรัฐนาวีเกียรติยศ อิสริยาภรณ์ดาราธงแดง.

ธงเรือกองกำลังภายในแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  18.03.1983 — 21.07.1992 ธงเรือกองกำลังภายใน ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงหมายยศแก้ไข

ธงผู้บังคับบัญชากระทรวงกลาโหมแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการกระทรวงกลาโหม
01.03.1927 — 07.07.1932 ธงสมาชิกกองทัพปฏิวัติโซเวียต
  07.07.1932 — 27.05.1935 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
  27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือกองทัพปฏิวัติโซเวียต
  27.05.1935 — 16.11.1950 Flag of peoples’s commissar of defence of the USSR and his deputies
  21.04.1964 — 21.07.1992 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พื้นธงรัฐนาวี มีแถบสีฟ้า2แถบที่ด้านล่าง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
  21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติโซเวียต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต
  21.04.1964 — 21.07.1992 ธงเสนาธิการกองทัพปฏิวัติโซเวียต

ธงผู้บังคับบัญชากองทัพเรือแก้ไข

Flag Date Name Note
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ
  27.05.1935 — 07.12.1938 ธงผู้ตรวจการณ์กองทัพเรือ
  07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of people’s commissar of the Soviet Navy
  07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of deputy people’s commissar of the Soviet Navy
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี กลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียตวาง
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
  29.08.1924 — 01.03.1927 ธงเสนาธิการทหารเรือ 01.03.1927—07.07.1932 — Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army.
  07.12.1938 — 16.11.1950 Flag of chief of the Main Naval Staff of the Workers' and Peasants' Red Army’s Navy
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงเสนาธิการทหารเรือ
21.04.1964 — 21.07.1992 Flag of chief of the Main Staff of the Soviet Navy

ธงผู้บังคับบัญชากองกำลังเรือรบแก้ไข

Flag Date Name Note
  29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of commander of the naval forces on a specific sea
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
  16.11.1950 — 21.07.1992
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ อาวุโส
  27.05.1935 — 16.11.1950
  16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือรบ
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ ระดับตำกว่าอาวุโส
  27.05.1935 — 16.11.1950
  16.11.1950 — 21.04.1964
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ

ธงผู้บังคับบัญชาทหารเรือช่วยรบแก้ไข

Flag Date Name Note
  29.08.1924 — 01.03.1927 ธงหมายยศผู้บัญชาการหน่วยส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
  29.08.1924 — 27.05.1935 Flag of chief of the Hydrographic Department of the People’s Commmissariat for the Navy Together — Ensign of hydrographic and pilot vessels and lightships commanded by naval officers.
  29.08.1924 — 01.03.1927 ธงหมายยศผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารเรือ
  01.03.1927 — 07.07.1932 Flag of chief of the Training and Combat Directorate of the Naval Forces of the Workers' and Peasants' Red Army 29.08.1924—01.03.1927 — Flag of the chief of staff of the Workers' and Peasants' Red Navy.
  05.03.1926 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหาร
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งผู้บังคับการท่าเรือทหาร
  27.05.1935 — 16.11.1950
  03.09.1943 — 16.11.1950 Flag of rescue service chiefs of fleets and flotillas
  03.09.1943 — 16.11.1950 ธงนำร่อง (ทหาร) ธง2สีแถบแนวตั้ง แถบซ้าย สีขาว กับ แถบขาว สีแดง มุมบนธงมีธงรัฐนาวี แบบที่2

ธงผู้บังคับบัญชาคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐแก้ไข

Flag Date Name Note
  29.08.1924 — 27.05.1935 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ และ ตำแหน่งรักษาราชการ Together — Ensign of vessels operated by OGPU’s border guard flotillas.
  27.05.1935 — 16.11.1950 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกิจการภายใน
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
  21.04.1964 — 21.07.1992 ธงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน กระทรวงกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
  29.08.1924 — 12.07.1930 Flag of chief of the Border Guards Department of OGPU
  29.08.1924 — 12.07.1930 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
  12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief of the Main Border Guard Department of OGPU
  12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chief of the Naval Inspectorate of the Main Border Guard Department and OGPU forces
  12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of OGPU district commanders and deputy commanders and GPU commanders and deputy commanders in the USSR’s republics
  12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of chief and assistant chiefs of OGPU districts' Border Guard departments
  16.11.1950 — 21.04.1964 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
  12.07.1930 — 27.05.1935 Flag of commanders of OGPU’s district vessel bases
  16.11.1950 — 21.04.1964 Flag of commander of border guard ship (boat) datachments
21.04.1964 — 21.07.1992 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจ)

ธงผู้บังคับการเรือแก้ไข

ภาพธง วันเดือนปี ลักษณะ
ธงตำแหน่งผู้บังคับการเรือ
  29.08.1924 — 27.05.1935 สัดส่วน 1:35
  27.05.1935 — 16.11.1950 สัดส่วน 1:20
  16.11.1950 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:30
  21.04.1964 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)
เรือยามฝั่ง (หน่วยพิทักษ์ชายแดน)
  29.08.1924 — 27.05.1935 สัดส่วน 1:35
  16.11.1950 — 21.04.1964 สัดส่วน 1:30
  21.04.1964 — 21.07.1992
เรือกองกำลังภายใน
  18.03.1983 — 21.07.1992 สัดส่วน 1:12
(เรือเล็ก)

ดูเพิ่มแก้ไข