รายชื่อของไดโจไดจิง

ในรายชื่อต่อไปนี้คือรายชื่อของไดโจไดจิง

ยุคนาระ

แก้

ยุคเฮอัง

แก้

ยุคคามากูระ

แก้

ยุคมูโรมาจิ

แก้

ยุคอาซูจิ–โมโมยามะ

แก้

ยุคเอโดะ

แก้

ยุคเมจิ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Brown, Delmer et al. (1979). The Future and the Past, a translation and study of the "Gukanshō," p. 285; n.b., Yoshifusa was the first minister to be promoted to Daijō-daijin. That high office was previously filled by Imperial Princes only.
  2. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, p. 145.