ราชันแห่งแผ่นดิน

ราชันแห่งแผ่นดิน เป็นชื่อของเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร และศิลปิน นักร้อง นักแสดง 35 คน

ที่มาของเพลง แก้

บทเพลง ราชันแห่งแผ่นดิน มีศิลปิน นักร้อง นักแสดง มากกว่า 35 คน ร่วมกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ เนื่องด้วยในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสปีมหามงคลเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ และวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่น้อมนำดวงใจไทยทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสรรเสริญพระราชกรณียกิจและพระนามของทั้ง 3 พระองค์ให้ก้องทั่วแผ่นดินไทย ซึ่งถือเป็นภาระกิจในการเสริมสร้างความรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของไทย มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคสังคมและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์โครงการอันที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีของคนไทยต่อสถาบันสูงสุด และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในทุกภาคส่วน น้อมนำมาร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีที่จะเริ่มในเด็ก เยาวชน และขยายสู่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อไป โดยโครงการนี้ทางมูลนิธิร่วมร้อยใจไทย ดำเนินการผลิตและจัดทำ CD และ VCD บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยจะจัดจำหน่ายและนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ผู้มีส่วนร่วมแต่งเพลง แก้

คณะผู้จัดทำดนตรี แก้

ผู้ขับร้องเพลงประสานเสียง แก้

ผู้ขับร้องเพลง ราชันแห่งแผ่นดิน แก้

 1. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร
 2. ชินกร ไกรลาศ
 3. เอกราช สุวรรณภูมิ
 4. พรศักดิ์ ส่องแสง
 5. มยุรี พันธนาม (ดาว มยุรี)
 6. ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล
 7. น้ำฝน ณัฐมณฑน์
 8. อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (เวสป้า)
 9. สบชัย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
 10. ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์ (บิ๊ก)
 11. ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ (ต๊อก)
 12. นรินทร ณ บางช้าง (Version 1)
 13. ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (อู๋) (Version 2)
 14. ภัทราริน ยอดกมล (แอ)
 15. ปฏิวัติ เรืองศรี (แซ้งค์)
 16. ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง (ณัฐ)
 17. เชษฐวุฒิ วัชรคุณ (บ๊วย)
 18. สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้)
 19. คงกะพัน แสงสุริยะ (หนุ่ม)
 20. อารักษ์ อมรศุภศิริ (เป้)
 21. ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต๋)
 22. ไอยวริญท์ โอสถานนท์ (ซาม)
 23. เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 24. มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่)
 25. คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี (ปุ้ย)
 26. สุเทพ โพธิ์งาม (เทพ โพธิ์งาม)
 27. พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม)
 28. ไชยา มิตรชัย (เอ)
 29. นันทรัตน์ ชาวราษฎร์ (ตรี)
 30. สุกัญญา มิเกล
 31. สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล
 32. เขตต์ ฐานทัพ
 33. ทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้