ราชวงศ์เนอร์วัน-อันโตเนียน

ราชวงศ์เนอร์วัน-อันโตเนียน เป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 96 ถึงปี ค.ศ. 192 ประกอบไปด้วย ห้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม (Five Good Emporors) เป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิโรมัน อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิห้าพระองค์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม ได้แก่ จักรพรรดิแนร์วา จักรพรรดิทราจัน จักรพรรดิเฮเดรียน จักรพรรดิอันโตนีนุส ปิอุส และจักรพรรดิมาร์กุส เอาเรลิอุส นอกจากนี้แล้วยังมีจักรพรรดิลูกิอุส เวรุสที่ปกครองร่วมกับจักรพรรดิมาร์กุส เอาเรลิอุส และจักรพรรดิก็อมมอดุส ผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดต่างจากจักรพรรดิคนก่อน ๆ ของราชวงศ์