จักรพรรดิก็อมมอดุส

จักรพรรดิก็อมมอดุส (อังกฤษ: Commodus; /ˈkɒmədəs/;[1]31 สิงหาคม ค.ศ. 161 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 192) เป็นจักรพรรดิโรมันที่ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 176 ถึง ค.ศ. 192 พระองค์ทรงครองราชย์ร่วมกับจักรพรรดิมาร์กุส เอาเรลิอุส พระราชบิดาของพระองค์ตั้งแต่ ค.ศ. 176 จนจักรพรรดิมาร์กุส เอาเรลิอุส เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 180 และหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงครองราชย์เพียงลำพังจนกระทั่งพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์ รัชสมัยของพระองค์มักถูกมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองแห่งสันติภาพในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันที่เรียกว่า สันติภาพโรมัน

ก็อมมอดุส
Commodus as
Hercules, Capitoline Museums
ประสูติ31 สิงหาคม ค.ศ. 161(161-08-31)
ลานุวิอุม
สวรรคต31 ธันวาคม ค.ศ. 192 (31 พรรษา)
กรุงโรม
พระราชบิดาจักรพรรดิมาร์คัส ออเรลิอัส
พระราชมารดาฟาอุสตินา

อ้างอิง แก้