ตามปกรณัมของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ราชวงศ์ฟินเว เป็นตระกูลกษัตริย์ของเอลฟ์ชาวโนลดอร์ โดยที่ต้นตระกูลคือ ฟินเว ซึ่งเป็นจอมกษัตริย์องค์แรกของชาวโนลดอร์ เป็นผู้นำประชาชนของเขาเดินทางออกจากมิดเดิ้ลเอิร์ธไปยังแผ่นดินอมตะหรือทวีปอามัน ชาวโนลดอร์ก่อตั้งนครของตนขึ้นที่ ทิริออน ร่วมกับเอลฟ์ชาววันยาร์ ฟินเวอภิเษกครั้งแรกกับมีริเอล ซึ่งสิ้นพระชนม์หลังให้กำเนิดโอรสองค์ใหญ่ คือ เฟอานอร์ หลังจากนั้นฟินเวอภิเษกอีกครั้งกับ อินดิส ชาววันยาร์ และมีโอรสอีกสององค์คือ ฟิงโกลฟิน และ ฟินาร์ฟิน กับธิดาอีกสององค์คือ ฟินดิส และ อีริเม


ราชสกุลเฟอานอร์ แก้

เฟอานอร์อภิเษกกับ แนร์ดาเนล บุตรสาวของมัคทัน นายช่างใหญ่ชาวโนลดอร์ มีโอรสเจ็ดองค์ได้แก่ มายดรอส มากลอร์ เคเลกอร์ม คารันเธียร์ คูรูฟิน และอัมร็อด-อัมรัส ฝาแฝดสุดท้อง ในราวปีที่ 1449-1450 ของยุคแห่งพฤกษา เฟอานอร์ได้สร้างอัญมณีชิ้นเอกของโลกขึ้น ชื่อว่า ซิลมาริล ซึ่งบรรจุแสงของทวิพฤกษาแห่งวาลินอร์เอาไว้ ปีถัดมาเฟอานอร์ก็ถูกเนรเทศออกจากทิริออนฐานใช้ดาบข่มขู่เอาชีวิตฟิงโกลฟินน้องต่างมารดาของตน เขาย้ายไปอยู่ฟอร์เมนอสกับโอรสทั้งเจ็ด ฟินเวตามไปอยู่กับโอรสของพระองค์ด้วย

หลังจากเมลคอร์และอุงโกลิอันท์ทำลายทวิพฤกษา มันได้บุกไปชิงซิลมาริลจากท้องพระคลังของเฟอานอร์ที่ฟอร์เมนอส และสังหารกษัตริย์ฟินเว เวลานั้นชาวโนลดอร์เกือบทั้งหมดไปร่วมงานเฉลิมฉลองอยู่ที่ทานิเควทิล เมื่อเฟอานอร์ทราบเรื่อง ก็ยกทัพชาวโนลดอร์ไล่ติดตามไป ทั้งที่ฝ่าฝืนบัญชาของเหล่าวาลาร์ และยังกล่าวคำสาบานอันร้ายกาจ ทำให้คำสาปปกคลุมราชสกุลเฟอานอร์ทุกคน นำให้ไปสู่ความพินาศในท้ายที่สุด

ราชสกุลฟิงโกลฟิน แก้

ฟิงโกลฟินอภิเษกกับอไนเร มีโอรสธิดาได้แก่ ฟิงกอน ทัวร์กอน และอาเรเดล ฟิงกอนและโอรสธิดาทุกองค์ได้เดินทางติดตามเฟอานอร์กลับมายังมิดเดิ้ลเอิร์ธ หลังจากเฟอานอร์สิ้นพระชนม์ และมายดรอสสละสิทธิ์ในราชบัลลังก์ ฟิงโกลฟินจึงได้ขึ้นเป็นจอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์ พระองค์ครองอาณาจักรฮิธลุมและดอร์-โลมิน ที่อยู่ทางเหนือของแผ่นดินเบเลริอันด์ ฟิงกอนโอรสองค์ใหญ่ประทับอยู่กับพระองค์ แต่ทัวร์กอนซึ่งสนิทกับฟินร็อด แยกตัวไปสร้างอาณาจักรของตัว เป็นอาณาจักรลับแลชื่อว่า กอนโดลิน และได้ดำรงอยู่เป็นอาณาจักรสุดท้ายของเอลฟ์บนแผ่นดินเบเลริอันด์

ราชสกุลฟินาร์ฟิน แก้

ฟินาร์ฟินอภิเษกกับเจ้าหญิงเออาร์เวนแห่งอัลควาลอนเด ธิดาของโอลเว กษัตริย์แห่งชาวเทเลริ มีโอรสธิดาได้แก่ ฟินร็อด โอโรเดร็ธ อังกร็อด อายกนอร์ และกาลาเดรียล เมื่อแรกฟินาร์ฟินกับโอรสธิดาเดินทางติดตามเฟอานอร์กลับไปยังมิดเดิ้ลเอิร์ธด้วย แต่หลังจากประกาศกของมานดอสมาประกาศคำพยากรณ์แห่งมานดอสที่ริมฝั่งอารามัน ฟินาร์ฟินก็กลับใจ และนำชาวโนลดอร์ส่วนหนึ่งเดินทางย้อนกลับมายังทิริออน ฟินาร์ฟินได้เป็นผู้ปกครองชาวโนลดอร์ที่เหลืออยู่ไม่มากนักในทิริออน

โอรสของฟินาร์ฟินสิ้นพระชนม์ในการรบแห่งเบเลริอันด์จนหมดทุกองค์ คงเหลือแต่ธิดาองค์สุดท้องคือกาลาดริเอล ซึ่งภายหลังได้เป็นผู้ปกครองลอธลอริเอน ในเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

ผังตระกูล แก้

มีริเอล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟินเว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อินดิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนร์ดาเนล
 
 
 
เฟอานอร์
 
 
 
 
 
 
ฟินดิส
 
 
ฟิงโกลฟิน
 
 
 
อีริเม
 
 
 
ฟินาร์ฟิน
 
 
 
เออาร์เวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มายดรอส
 
 
เคเลกอร์ม
 
 
คูรูฟิน
 
 
อัมรัส
 
ฟิงกอน
 
ทัวร์กอน
 
อาเรเดล
 
ฟินร็อดโอโรเดร็ธอังกร็อดอายก์นอร์กาลาเดรียล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มากลอร์
 
คารันเธียร์
 
 
อัมร็อด
 
 
 
กิล-กาลัด
 
อิดริล
 
มายกลิน
 
 
 
 
ฟินดุยลัส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคเลบริมบอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เออาเรนดิล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอลรอส
 
 
 
 
 
เอลรอนด์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคเลบรีอัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อารากอร์น
 
 
 
 
 
 
 
อาร์เวน
 
เอลลาดาน
 
เอลโรเฮียร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอลดาริออน