สงครามแห่งเบเลริอันด์

ในปกรณัมชุด ซิลมาริลลิออน ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน มีสงครามเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างพวกเอลฟ์ในแผ่นดินเบเลริอันด์ กับกองกำลังฝ่ายมารของมอร์กอธ ในระหว่างยุคที่หนึ่งของโลก สงครามเหล่านี้เรียกชื่อว่า สงครามแห่งเบเลริอันด์ หรือบางครั้งก็เรียกว่า สงครามแห่งอัญมณี เนื่องจากในการสงครามทั้งหมด เกิดขึ้นเนื่องจากการช่วงชิงอัญมณี ซิลมาริล

สงครามแห่งเบเลริอันด์เกิดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือ

  1. สงครามครั้งแรกแห่งเบเลริอันด์ เกิดขึ้นก่อนที่พวกโนลดอร์จะหวนคืนสู่มิดเดิลเอิร์ธ เป็นการต่อสู้ระหว่างทัพมอร์กอธกับเอลฟ์ชาวซินดาร์และลายเควนดิ
  2. สงครามครั้งที่สอง มีชื่อเรียกว่า ดากอร์-นูอิน-กิลิอัธ หรือ การสัประยุทธ์ใต้หมู่ดาว เป็นการศึกของชาวโนลดอร์ภายใต้การนำของเฟอานอร์และโอรสทั้งเจ็ด ฝ่ายโนลดอร์ได้รับชัยชนะ แต่เฟอานอร์สิ้นพระชนม์
  3. สงครามครั้งที่สาม มีชื่อเรียกว่า ดากอร์อะกลาเร็บ หรือ การสัประยุทธ์อันรุ่งโรจน์ ฝ่ายโนลดอร์ได้ชัยชนะ และเริ่มการปิดล้อมอังก์บันด์
    • ระหว่างนี้มีการรบย่อยๆ หลายครั้ง ซึ่งไม่นับเป็นการสัประยุทธ์ใหญ่
  4. สงครามครั้งที่สี่ มีชื่อเรียกว่า ดากอร์บราโกลลัค หรือ การสัประยุทธ์แห่งเพลิงฉับพลัน เนื่องจากการปล่อยลาวาออกจากภูธังโกโรดริม ทำให้ฝ่ายโนลดอร์เสียหายยับเยิน เป็นอันสิ้นสุดการปิดล้อมอังก์บันด์ ฟิงโกลฟินท้าดวลกับมอร์กอธหลังสงครามคราวนี้ และถูกสังหาร
  5. สงครามครั้งที่ห้า มีชื่อเรียกว่า เนียร์นายธ์อาร์นอยดิอัด หรือ สงครามมหาวิปโยค ทัพผสมระหว่างเอลฟ์และมนุษย์แตกพ่ายอย่างราบคาบ
  6. สงครามครั้งที่หก เป็นสงครามของปวงเทพ มีชื่อว่า มหาสงคราม หรือ สงครามแห่งความโกรธา เป็นการสิ้นสุดยุคที่หนึ่งของอาร์ดา แผ่นดินเบเลริอันด์จมลงสู่ใต้มหาสมุทร

อ้างอิง แก้

  • เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน, ซิลมาริลลิออน, ลอนดอน: ฮาร์เปอร์คอลลินส์.