ราชรัฐแอร์ฟูร์ท

ราชรัฐแอร์ฟวร์ต (เยอรมัน: Fürstentum Erfurt, อังกฤษ: Principality of Erfurt) เป็นรัฐที่รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1806 จนถึง ค.ศ. 1814 ที่รวมเมืองแอร์ฟวร์ตและดินแดนรอบตัวเมืองรวมทั้งดินแดนบลังเคินไฮน์ (Blankenhain) ราชรัฐแอร์ฟวร์ตเป็นรัฐบริวารของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส หลังจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์[1]

ราชรัฐแอร์ฟวร์ต (จุดขาว) กลางสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ (สีม่วง)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข