ราชรัฐออเรนจ์-นัสเซา

ราชรัฐออเรนจ์-นัสเซา หรือ ราชรัฐนัสเซา-ออเรนจ์ (เยอรมัน: Oranien-Nassau หรือ Nassau-Oranien) เป็นราชรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครือราชรัฐนีเดอร์ไรน์-เว็สท์ฟาเลินของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซาในระหว่างปีค.ศ. 1702-1815 ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน

ราชรัฐออเรนจ์-นัสเซา
Principality of Orange-Nassau

Fürstentum Nassau-Oranien
1702–1806
1813–1815
ตราแผ่นดินของออเรนจ์-นัสเซา
ตราแผ่นดิน
คำขวัญSo weit die Welt reicht!
แผนที่ดัชชีในปึค.ศ. 1789
แผนที่ดัชชีในปึค.ศ. 1789
สถานะราชรัฐ
เมืองหลวงดีเอซ เยอรมนี
การปกครองราชรัฐ
เจ้าชาย 
• 1702–1711
จอห์น วิลเลิม ฟริโซ
• 1711–1751
วิลเลิมที่ 4
• 1751–1806
วิลเลิมที่ 5
• 1806, 1813–1815
วิลเลิมที่ 6
ยุคประวัติศาสตร์ยุคใหม่
• ก่อตั้ง
1702
1815
ก่อนหน้า
ถัดไป
เคาน์ตีนัสเซา
ดัชชีนัสเซา
ราชอาณาจักรปรัสเซีย

อ้างอิง

แก้