รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 5

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2526 เป็นรางวัลภาพยนตร์ไทยซึ่งจัดโดยสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย โดยมี นางจิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร เป็นนายกสมาคม มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2527โรงละครแห่งชาติ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ผู้ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แก้

สาขา ผู้ได้รับรางวัล ภาพยนตร์เรื่อง
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เชิดไชยภาพยนตร์ เพื่อน-แพง
ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม สรพงศ์ ชาตรี มือปืน
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ชนุตพร วิศิษฏโสภณ เพื่อน-แพง
ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม ล้อต๊อก เงิน เงิน เงิน
ผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม คนึงนิจ ฤกษะสาร เพื่อน-แพง
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ยุทธนา มุกดาสนิท เงิน เงิน เงิน
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล มือปืน
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล มือปืน
รางวัลลำดับภาพ-ตัดต่อยอดเยี่ยม สาธิต คล่องเวสสะ มหาเฮง
รางวัลออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม - กตัญญูประกาศิต
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม - กตัญญูประกาศิต
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม บัตเตอร์ฟลาย เงิน เงิน เงิน
รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บัตเตอร์ฟลาย เงิน เงิน เงิน
รางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม นิวัติ สำเนียงเสนาะ มือปืน
รางวัลภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม ไฟว์สตาร์ เงิน เงิน เงิน

อ้างอิง แก้

  • จากสูจิบัตรงานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ