รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2548

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
วรนุช วงษ์สวรรค์ ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
มณีรัตน์ คำอ้วน ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ผู้ชนะและผู้เข้าชิงรางวัล

แก้