รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562

 • กระเบนราหู – วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, Philippe Avril (ไดเวอร์ชัน, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, ภูรินทร์ พิคเจอร์, Les Film de I'E'tranger, Youku Picture)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ – Yeonu Choi (CJ Major , คำม่วน-แฮปปี้ ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)
 • แสงกระสือ – สง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง, พรชัย ว่องศรีอุดมพร, อุทัย คุ้มคง, ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์, ณัฐิยา นุ่มรักแย้ม, ยิ่งยศ วัฒนสิน, Yeonu Choi (ทรานสฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, ณคิด)
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (GDH 559, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค, จิรัฐ บวรวัฒนะ (BNK48 Film, สไลเดอร์ แคท, ซองซาวด์ โปรดักชั่น)


 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • กระเบนราหู – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
 • นคร-สวรรค์ – พวงสร้อย อักษรสว่าง
 • แสงกระสือ – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 • กระเบนราหู – นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 • ดินไร้แดน – นนทวัฒน์ นำเบญจพล
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นิรมล รอสส์
 • แสงกระสือ – ภิไธย สมิตสุต
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
 • กระเบนราหู – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย
 • นคร-สวรรค์ – ลี ชาตะเมธีกุล
 • แสงกระสือ – มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย
 • แสงกระสือ – สุดเขตร ล้วนเจริญ, ศราวุธ แก้วนำเย็น
 • กระเบนราหู – ศราวุธ แก้วนำเย็น, กฤษดา นาเมือง
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – พัชรนันต์ ตาลานนท์
 • The Cave นางนอน - พงศ์นรินทร์ จงห่อกลาง,อิทธิพล ทัณหะธร
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง
 • กระเบนราหู – Christine Ott, Mathieu Gabry
 • ดินไร้แดน – เขตน่าน จันทิมาธร
 • แสงกระสือ – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
 • ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ใจเทพ ร่าเริงใจ
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ธนชัย อุชชิน
 • ดินไร้แดน – นนทวัฒน์ นำเบญจพล
 • ชะตาธิปไตย - เดชา ปิยะวัฒน์กูล
 • โลกปะราชญ์ - Preduce Skateboard, อาทิตย์ พันนิกุล, นนทวัฒน์ นำเบญจพล
 • Bangkok Joyride บทที่ 4 : เป็นหนึ่งเดียว - สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์