รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 6

รางวัลวงการบันเทิงไทย

พิธีมอบรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2539 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540 [1]

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 6
Date4 เมษายน 2540
Siteกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Highlights
Best Pictureเสียดาย 2
Most awardsเสียดาย 2 (5)

ผลการตัดสินแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข