รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตำแหน่งในรัฐบาลของบางประเทศที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการศึกษา ในกรณีที่ทราบ หน่วยงานของรัฐ กระทรวง หรือหน่วยงานที่พัฒนานโยบายและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาจะถูกระบุไว้ กำกับดูแลและรับผิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดังกล่าวแห่งแรกที่ถือเป็นคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (โปแลนด์: Komisja Edukacji Narodowej, ลิทัวเนีย: Edukacinė komisija) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1773 (พ.ศ. 2316) ในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย

ดูเพิ่ม แก้