รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์ธุรกิจ พลังงานและอุตสาหกรรม

เสนาบดีในสมเด็จฯฝ่ายธุรกิจ พลังงาน และ นโยบายอุตสาหกรรม หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักคือ รัฐมนตรีเศรษฐการ เป็นตำแหน่งใน รัฐบาลสหราชอาณาจักร และเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงพาณิชย์แห่งสหราชอาณาจักร โดยที่ตำแหน่งนี้ เทียบได้กับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัย (ในบางหน้าที่) ของแต่ละประเทศ (โดยก่อนหน้านี้ตำแหน่งนี้คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และ ทักษะ รวมไปถึงดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าแห่งสหราชอาณาจักร อีกตำแหน่งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนหน้าไปให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ[1]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ พลังงาน และ นโยบายอุตสาหกรรม
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
ตรารัฐบาลในสมเด็จฯ
Official portrait of Alok Sharma.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อลอค ซามาล

ตั้งแต่ 13 กุมภาภาพันธ์ ค.ศ. 2020
การเรียกขานเดอะไรต์ออนะระเบิล
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
คณะองคมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระตามพระราชอัธยาศัย
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
ผู้ประเดิมตำแหน่งเอ็ดเวิร์ด ฮีธ
(เสนาบดีในสมเด็จฯฝ่ายอุตสาหกรรม การค้า และ การพัฒนาท้องถิ่น)
สถาปนา20 ตุลาคม ค.ศ. 1963
(เสนาบดีในสมเด็จฯฝ่ายอุตสาหกรรม การค้า และ การพัฒนาท้องถิ่น
14 กรกฎาคม ค.ศ. 2016
(เสนาบดีในสมเด็จฯฝ่ายธุรกิจ พลังงาน และ นโยบายอุตสาหกรรม)
เว็บไซต์BEIS

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และ ประธานหอการค้าแห่งสหราชอาณาจักร - GOV.UK".