รัฐบาลรัสเซีย ใช้อำนาจบริหารในสหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกของรัฐบาล ได้แก่ นายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, และรัฐมนตรีของรัฐบาลกลาง[1] มีหลักพื้นฐานทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง "ว่าด้วยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย" ความว่า[2] เครื่องมือของรัฐบาลรัสเซียเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลกิจกรรมของรัฐบาล

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
Прави́тельство Росси́йской Федера́ции
ภาพรวม
ก่อตั้ง12 มิถุนายน ค.ศ. 1990 (ในฐานะรัฐบาลของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย)
12 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (รูปแบบปัจจุบัน)
รัฐประเทศรัสเซีย
ผู้นำนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
หน่วยงานหลักสภารัฐมนตรี
กระทรวง21 คน
รับผิดชอบต่อสภาดูมา
ประธานาธิบดี
สำนักงานใหญ่มอสโก
เว็บไซต์Government.ru

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2534 กล่าวว่า ประธานาธิบดีรัสเซียเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และเป็นหัวหน้าสภารัฐมนตรีของรัสเซีย ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันปี ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลรัสเซียซึ่งใช้อำนาจบริหาร อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง แก้

  1. บทที่ 6 ของ รัฐธรรมนูญรัสเซีย ระบุว่า "รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียประกอบด้วยประธานรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย [นายกรัฐมนตรี] รองประธานรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงของรัฐบาลกลาง"
  2. เว็บพอร์ทัลของรัฐบาลรัสเซีย – ข้อความของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐปี 1997 "ว่าด้วยรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย" (ในภาษารัสเซีย)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้