ระเบียบใหม่ (ลัทธินาซี)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ระเบียบใหม่ (เยอรมัน: Neuordnung) หรือ ระเบียบใหม่แห่งยุโรป (Neuordnung Europas) เป็นคำสั่งทางการเมืองซึ่งนาซีเยอรมนีต้องการจะใช้กับพื้นที่ที่ยึดครองได้และอยู่ภายใต้อำนาจปกครอง การจัดระเบียบใหม่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้น แต่ได้รับการประกาศสู่สาธารณชนโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในปี ค.ศ. 1941 :

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ค.ศ. 1941 จะเป็นปีประวัติศาสตร์ของระเบียบใหม่อันยิ่งใหญ่แห่งยุโรป[1]

ด้วยเหนือสิ่งอื่นใด,ได้นำไปสู่การสร้างรัฐของเชื้อชาติกลุ่มเยอรมันที่ได้ถูกสร้างขึ้นตามอุดมการณ์ของนาซีเพื่อให้ความมั่นใจว่า อำนาจสูงสุดของเชื้อชาติปกครองแห่งอารยัน-นอร์ดิก,ได้ขยายอาณาเขตขนาดใหญ่ไปยังดินแดนยุโรปตะวันออกจนกระทั่งการตั้งรกรากด้วยผู้ตั้งถิ่นฐานของชาวเยอรมัน,การทำลายล้างชีวิตของชาวยิวและอื่นๆได้ถึอว่า "ไม่คู่ควรการมีชีวิตอยู่",และได้ทำการกำจัด,ขับไล่เนรเทศ,หรือจับให้มาเป็นทาสต่อชนหมู่มากของชาวสลาฟและอื่นๆที่ได้ถูกพิจารณาว่า "ชนเผ่าชั้นต่ำต้อย". ความปรารถนาของนาซีเยอรมนีต่อลัทธิการขยายดินแดนอย่างหัวรุนแรงซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สอง.

นักประวัติศาสตร์ได้มีการแบ่งแยกเป้าหมายสูงสุด,บางคนมีความเชื่อว่า ได้ถูกจำกัดเฉพาะแค่การครอบครองยุโรปของนาซีเยอรมนี.ในขณะที่คนอื่นๆได้ยืนยันว่า เป็นการก้าวกระโดดของการพิชิตโลกในที่สุดและการจัดตั้งรัฐบาลโลกภายใต้การควบคุมของเยอรมัน.

ท่านฟือเรอร์ได้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นที่แน่นอนของท่านว่า จักรวรรดิไรซ์จะเป็นผู้นำของยุโรปทั้งหมด.เราจะต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่มากขึ้น,แต่สิ่งเหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าจะนำไปสู่ชัยชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุด. จากที่นั้นได้นำไปสู่การครอบครองโลกอย่างจริงแท้แน่นอน.ผู้ใดก็ตามที่ครอบครองยุโรปก็จะถือว่า เป็นผู้นำของโลก— โยเซฟ เกิบเบลส์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาแถลงข่าว และคนสนิทใกล้ชิดของฮิตเลอร์,เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1943[2]

อ้างอิงแก้ไข