ระเบียง เป็นส่วนหนึ่งประกอบหนึ่งของบ้านโดยมีลักษณะยื่นออกมาจากกำแพงรองรับโดยเสาหรือ ฉากที่ยึดติดกับตัวอาคาร โดยระเบียงมักจะมีประตูทางเข้าจากตัวบ้านหรือตัวอาคาร ระเบียงยังสามารถหมายถึงส่วนเปิดของชั้นลอยภายในตัวอาคาร

ระเบียง

ในโรงละครระเบียงมักจะถูกใช้เป็นจุดหลักในการแสดง เนื่องจากมีลักษณะเปิดโล่งทั้งด้านบนและด้านล่าง