ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์

ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ (Unix-like operating system) เป็นคำเรียกระบบปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกับยูนิกซ์ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องตรงตามนิยามหรือได้รับการรับรองตาม Single UNIX Specification ก็ได้

คำว่า "ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์" ครอบคลุม

เครื่องหมายการค้า UNIXแก้ไข

บริษัท The Open Group เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า UNIX® และเป็นผู้มีสิทธิ์ใน Single UNIX Specification นั้นไม่ยอมรับการสะกดคำว่า "Unix-like" โดยระบุว่าต้องเขียน UNIX ด้วยตัวอักษรใหญ่ทั้งคำ คำที่ทาง The Open Group เสนอคือ "UNIX system-like"

รายชื่อระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ในปัจจุบันแก้ไข

ซอฟต์แวร์เสรี / โอเพนซอร์สแก้ไข

ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ที่เป็นโอเพนซอร์สส่วนมากไม่มีเครื่องหมายการค้า UNIX ในชื่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้เครื่องหมายการค้า

เชิงพาณิชย์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข