รถไฟใต้ดินไทเป สายสีแดง

รถไฟใต้ดินไทเป สายสีแดง ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ประกอบด้วยสามเส้นทาง ได้แก่ สายทามซุย สายซินหยี และ สายย่อยซินเป่ย์ตู โดยปัจจุบันมีจำนวน 28 สถานี ในเขตทามซุย, เป่ย์ตู, ชิลิน, ต้าตง, จงชาน, จงเจิน, ต้าอัน และซิ่นหยี ระยะทางรวม 29 km (18 mi)

รถไฟใต้ดินไทเป สายสีแดง
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งไทเป
ปลายทาง
  • เป่ยตู และทัมซุย
  • เซียงชาน
จำนวนสถานี30
การดำเนินงาน
รูปแบบรถไฟใต้ดิน
เส้นทาง3
ผู้ดำเนินงานTaipei Rapid Transit Corporation (TRTC)
ขบวนรถคะวะซะกิ C301, C371, C381
ประวัติ
เปิดเมื่อ28 มีนาคม ค.ศ. 1997
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง32.3 km (20.1 mi)
รางกว้าง1,435 mm (4 ft 8 12 in)
ความเร็ว80 km/h (50 mph)
รถไฟใต้ดินไทเป สายสีแดง
อักษรจีนตัวเต็ม紅線
อักษรจีนตัวย่อ红线
ชื่อภาษาจีนอื่น ๆ
อักษรจีนตัวเต็ม淡水信義線
อักษรจีนตัวย่อ淡水信义线

ดูเพิ่ม แก้