รถรางในเวียนนา

(เปลี่ยนทางจาก รถรางเวียนนา)

รถรางเวียนนา (เยอรมัน: Wiener Straßenbahn-Netz) เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถรางในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ ค.ศ 1865 เป็นหนึ่งในระบบรถรางที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีระยะทาง 172 km (107 mi) จำนวน 1,031 สถานี

รถรางรุ่นบีและอี 1 ในกรุงเวียนนา

รถรางวิ่งบนรางมาตรฐาน (1435มม) รับกระแสไฟฟ้าตรง 600 โวลต์ ปัจจุบันดำเนินการโดย Wiener Linien สถิติปี ค.ศ. 2009 มีผู้โดยสาร 1729 ล้านคนต่อปี สถิติ ค.ศ. 2014 มีรถรางรวมทั้งสิ้น 404 คัน[1]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Tramways & Urban Transit magazine, April 2013, p. 147.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้