ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์


ส่วนประกอบพื้นฐานภายในแฟลชไดรฟ์

1 USB connector
2 USB mass storage controller device
3 Test points
4 Flash memory chip
5 Crystal oscillator
6 LED
7 Write-protect switch
8 Unpopulated space for second flash memory chip

ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (อังกฤษ: USB flash drive) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำแบบแฟลช ทำงานร่วมกับยูเอสบี 1.1 2.0 3.0 (3.1 Gen 1) และ 3.1 (3.1 Gen 2) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ในปัจจุบัน แฟลชไดรฟ์มีความจุตั้งแต่ 4 GB ถึง 1TB โดยทั่วไปไดรฟ์จะทำงานได้ในหลายระบบปฏิบัติการซึ่งรวมถึง วินโดวส์ 98/ME/2000/XP/Vista/7 แมคอินทอช ลินุกซ์ และยูนิกซ์

แฟลชไดรฟ์ รู้จักกันในชื่อต่างๆ รวมถึง "ทัมบ์ไดรฟ์" "คีย์ไดรฟ์" "จัมป์ไดรฟ์ และชื่อเรียกอื่น โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ปัจจุบันชื่อสากล จะเรียกว่าแฟลชไดรฟ์

แฟลชไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยียูเอสบี 2.0 นั้นถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 2000 ก่อนที่แฟลชไดรฟ์ชนิดยูเอสบี 3.0 จะถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2008 โดยมีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า ปัจจุบันยูเอสบี 3.0 ได้ถูกเรียกชื่อใหม่ว่า ยูเอสบี 3.1 เจน 1 (USB 3.1 Gen 1) ขณะที่ USB 3.1 เจน 2 (USB 3.1 Gen 2) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรองรับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงขึ้นไปอีกเท่าตัว[1]

เทคโนโลยียูเอสบี 2.0 3.1 เจน 1 3.1 เจน 2
ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี [2] 480 Mbps 5 Gbps 10 Gbps

ชื่อเรียกอื่นของแฟลชไดรฟ์ แก้

ชื่อเรียกของแฟลชไดรฟ์ (รวมถึงคำว่าแฟลชไดรฟ์) ไม่มีชื่อพื้นฐานที่กำหนด โดยผู้ผลิตได้ตั้งชื่อเป็นโมเดลของตัวเอง ซึ่งได้แก่

 • คีย์ไดรฟ์ (key drive)
 • จัมป์ไดรฟ์ (jump drive) เครื่องหมายการค้าของเล็กซาร์
 • ดาต้าคีย์ (data key)
 • ดาต้าสติ๊ก (data stick)
 • ทราเวลไดรฟ์ (travel drive) เครื่องหมายการค้าของ เมโมเร็กซ์
 • ทัมบ์ไดรฟ์ (ThumbDrive) เครื่องหมายการค้าของ เทร็ค
 • ทัมบ์คีย์ (thumb key)
 • เพนไดรฟ์ (pen drive)
 • ฟิงเกอร์ไดรฟ์ (finger drive)
 • แฟลชไดรฟ์ (flash drive)
 • แฟลชดิสก์ (flash disk)
 • เมโมรีไดรฟ์ (memory drive)
 • ยูเอสบีไดรฟ์ (usb drive)
 • ยูเอสบีคีย์ (usb key)
 • แฮนดีไดรฟ์ (handy drive)

ส่วนประกอบ แก้

ภาพถ่ายแสดงแผงวงจร(PCB) ของแฟลชไดรฟ์ รุ่น 64 MB USB 2.0 โดยปลายด้านหนึ่งเป็น ยูเอสบีตัวผู้ type-A และภายในจะมีแผงวงจรที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของไดรฟ์

อ้างอิง แก้

 1. เว็บไซต์ roonnhaidee.com หัวข้อ "USB 2.0 กับ USB 3.0 ต่างกันอย่างไร" ในบทความ "Flash Drive รุ่นไหนดีที่สุดสำหรับการใช้งานทั่วไป"
 2. เว็บไซต์ Kingston.com บทความ USB 3.1 Gen 1 vs. USB 3.1 Gen 2