ยีน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ยีน อาจหมายถึง

  • ยีน (gene) ในทางชีววิทยา
  • ยิน (gin) เหล้าชนิดหนึ่งมีสีขาว
  • ยีนส์ (jeans) กางเกงชนิดหนึ่ง
  • ญิน ผีแขก

ดูเพิ่มแก้ไข