ยิน หรือ จิน (อังกฤษ: gin) เป็นเหล้าที่ทำมาจากข้าวบาร์เลย์ผสมกับผลจูนิเปอร์และสมุนไพรต่าง ๆ โดยประเทศต้นตำรับที่ผลิตขึ้นมาคือประเทศเนเธอร์แลนด์

เครื่องดื่มผสมระหว่างยินและโทนิก

การผลิตเหล้ายินเริ่มในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีที่มาจากการทำเหล้าเจนีเวอร์ของชาวดัตช์ในยุคแรก ใช้มอลต์ของข้าวบาร์เลย์ผสมกับวิสกีไรย์ และหมักกลั่นด้วยพอทสตีลล์ขนาดจิ๋ว ออกมาเป็นน้ำเหล้าดีกรีขนาดปานกลางคือ 70–85 ดีกรีระบบยุโรป เมื่อปล่อยให้แอลกอฮอล์เย็นตัวลงประมาณ 2–3 วัน ก็จะนำสุราดังกล่าวมาหมักซ้ำกับผลจูนิเปอร์และเครื่องเทศต่าง ๆ พอส่าได้ที่แล้วก็ลำเลียงไปกลั่นซ้ำอีกหนหนึ่ง ในประเทศอังกฤษได้มีการผลิตเหล้ายินอีกแบบคือ การใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการหมักกลั่นเหล้า เมื่อผลิตสำเร็จรูปออกมาจึงเรียกเหล้ายินชนิดนี้ว่า "ดรายยิน" (dry gin) หรือเหล้ายินที่ได้เพิ่มน้ำตาลหรือความหวาน ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในมหานครลอนดอน ทุกวันนี้ประเทศอังกฤษเป็นชาติที่ผลิตเหล้ายินได้มากเป็นอันดับหนึ่ง และเหล้ายินของอังกฤษก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสุราสูงสุด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข