ยาลดความดัน (อังกฤษ: antihypertensives) เป็นกลุ่มของยาที่ใช้ในทางการแพทย์ และ เภสัชกรรมเพื่อใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง

ยาลดความดันแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้แก้ไข

ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)แก้ไข

Antiadrenergics (Antiadrenergics)แก้ไข

ยายับยั้ง ACE (ACE inhibitors)แก้ไข

แคลเซี่ยมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium channel blockers)แก้ไข

แองกิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์แก้ไข

แอลโดสเตอร์โรน แอนตาโกนิสต์ (Aldosterone antagonists)แก้ไข

วาโสไดเลเตอร์ (Vasodilators)แก้ไข

  • วาโสไดเลเตอร์ มีฤทธิ์โดยตรงต่อหลอดเลือดแดง ในลักษณะที่ทำให้มันคลายตัวเพื่อทำให้กระแสเลือดไหลได้สะดวก

หลักการเลือกยา (choice)แก้ไข

ปัจจัยหลักในการเลือกยารักษาโรคความดันคือ ผลข้างเคียง (side-effects) ในการใช้ยาตัวอย่างเช่น

  1. อาการหอบหืด (asthmatics) เป็นอาการที่แย่ที่สุดจากการใช้ยา บีต้า-บล็อกเกอร์
  2. ตัวสั่น (tremor) และ ประสาทหลอน (nervous) จากการใช้ยา บีต้า-บล็อกเกอร์เช่นกัน
  3. บีไนน์ โปรสแตติก ไฮเปอร์พลาสเซีย (benign prostatic hyperplasia) จากการใช้ยา บีต้า-บล็อกเกอร์

ดูเพิ่มแก้ไข