ยามานาชิ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ยามานาชิ (ญี่ปุ่น: 山梨 โรมาจิYamanashi) สามารถหมายถึง