อุบากอง เป็นชื่อการทำดวงพิชัยสงครามอย่างง่าย ตามอย่างคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยเรียกยามพิชัยดั่งนี้ว่า ยามมเหสุระ ซึ่งหมายว่า คือ การดูยามอุบากองนั่นเอง ยามอุบากองนั้นเป็นคำผูกเป็นกลอนมาแต่โบราณเก่าก่อน ใช้ท่องจำเพื่อสร้างสัญลักษณ์ทางกำหนดหมายในการเคลื่อนย้ายแห่งกองทัพ คำกลอนนั้นมีอยู่ว่า


ศูนย์หนึ่งอย่าพึงจร แม้นราญรอนจะอัปรา สองศูนย์แม้นยาตรา จะได้ลาภสวัสดี เป็นต้น

ยามอุบากองมีเรื่องเกิดขึ้นมาเนื่องจากการสงครามเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง มีเรื่องเล่าว่า อุบากองก็คือนายทัพพม่าที่เข้ามารบพุ่งกับไทย ที่ถูกจับได้ในครั้งนั้น ทหารพม่ามีตำราดูฤกษ์ดังกล่าวมาด้วย โดยทำเป็นยันต์คล้าย ๆ ตาหมากรุกมีตัวเลขในยันต์สักติดไว้ที่แขน เมื่ออุบากองมาต้องจำอยู่ในคุก ได้บอกตำรานี้แก่ไทย จึงเรียกกันว่า "ยันต์อุบากอง" แต่ก่อนนี้มีผู้เชื่อถือกันมาก มักพอใจสักยันต์ไว้ที่แขนแล้วผูกวิธีให้รู้ฤกษ์ดีและร้ายตามตำรานี้ไว้เป็นกลอนท่องจำ

อ้างอิงแก้ไข

  วิกิซอร์ซมี ยามอุบากอง