ยอนแกโซมุน (เกาหลี: 연개소문 , 603 – 655) ผู้นำทางการทหารคนสำคัญในปลายยุค อาณาจักรโคกูรยอ ยอนแกโซมุน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 603 เป็นผู้ทรงอำนาจเหนือกษัตริย์ถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้ายองนยู และ พระเจ้าบอจาง ยอนแกโซมุน ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 665 หรือ ค.ศ. 666

ยอนแกโซมุน
연개소문
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดอาณาจักรโกคูรยอ
เชื้อชาติโกคูรยอ
อาชีพทหาร