ยศและเครื่องหมายของวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางนี้แสดงยศและเครื่องหมายยศของหน่วย วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส ซึ่งใช้ในระหว่าง เมษายน ค.ศ. 1942 - เมษายน ค.ศ. 1945 โดยเทียบกับยศทหารบกแวร์มัคท์

ตารางแก้ไข

เครื่องหมายยศ ชั้นยศเอ็สเอ็ส  
ยศที่เทียบเท่าในกองทัพบกของแวร์มัคท์
ปกเสื้อ อินทรธนู แขนเสื้อ
ชั้นนายพล
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส
(Reichsführer-SS)
จอมพล
(Generalfeldmarschall)
เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกอาวุโสแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Oberst-Gruppenführer
und Generaloberst der Waffen-SS)
พลเอกอาวุโส
(Generaloberst)
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Obergruppenführer
und General der Waffen-SS)
พลเอกทหารราบ
(General der Infanterie)
พลเอกทหารม้า
(General der Kavallerie)
พลเอกทหารปืนใหญ่
(General der Artillerie)
พลเอกทหารช่าง
(General der Pioniere)
พลเอกทหารภูเขา
(General der Gebirgstruppe)
พลเอกทหารยานเกราะ
(General der Panzertruppe)
พลเอกทหารสื่อสาร
(General der Nachrichtentruppe)
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลโทแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Gruppenführer
und Generalleutnant der Waffen-SS)
พลโท
(Generalleutnant)
เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์
และพลตรีแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Brigadeführer
und Generalmajor der Waffen-SS)
พลตรี
(Generalmajor)
ชั้นสัญญาบัตร
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
(SS-Oberführer)
ไม่มียศทหารบกแวร์มัคท์ที่เทียบเท่า
แต่เทียบได้กับยศพลเรือจัตวา
เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์
(SS-Standartenführer)
พันเอก
(Oberst)
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Obersturmbannführer)
พันโท
(Oberstleutnant)
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Sturmbannführer)
พันตรี
(Major)
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Hauptsturmführer)
ร้อยเอก
(Hauptmann/Rittmeister)
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Obersturmführer)
ร้อยโท
(Oberleutnant)
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Untersturmführer)
ร้อยตรี
(Leutnant)
ชั้นประทวน
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์
(SS-Sturmscharführer)
จ่าสิบเอก
(Stabsfeldwebel)
SS-Stabsscharführer เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งเป็นการพิเศษให้กับผู้ที่ดำรงยศ SS-Hauptscharführer (OR-7) หรือ SS-Oberscharführer (OR-6) แล้ว SS-Scharführer (OR-5) ในบางกรณี เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Stabsscharführer)
จ่ากองร้อย

(Hauptfeldwebel)

นายหอก (ชื่อเล่น)

(der Spiess)


หมายเหตุ : "Hauptfeldwebel" ไม่ใช่ลำดับชั้นยศ แต่เป็นตำแหน่งพิเศษ)

เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Hauptscharführer)
จ่าสิบโท
(Oberfeldwebel)
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Oberscharführer)
จ่าสิบตรี
(Feldwebel)
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Scharführer)
สิบเอก
(Unterfeldwebel)
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Unterscharführer)
สิบโท หรือ ผู้หมู่
(Unteroffizier)
กำลังพลจากการเกณฑ์ (พลทหาร)

หมายเหตุ : ลำดับชั้นยศ "Mannschaften" เป็นลำดับชั้นยศสำหรับพลทหาร ไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าเป็นนายสิบได้ เนื่องจากยศเหล่านี้ไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ละชั้นยศต่างกันที่เงินเดือนและความอาวุโส

ไม่มีเทียบเท่า พลทหารชั้น 1 หรืออาจเทียบเป็นสิบตรีก็ได้

แต่ไม่นิยม
(Stabsgefreiter)

 
 
  เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์
(SS-Rottenführer)
พลทหารชั้น 2
(Obergefreiter)
 

   

  เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์
(SS-Sturmmann)
พลทหารชั้น 3
(Gefreiter)
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ
(SS-Oberschütze)
พลปืนอาวุโส หรือ พลทหารชั้น 4
(ก่อนปี 1942 : Oberschütze)
พลจู่โจมอาวุโส หรือ พลทหารชั้น 4

(หลังปี 1942 : Obergrenadier)

 
 
ไม่มี เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
(SS-schuetze)
พลทหาร (Soldat)
พลปืน (ก่อนปี 1942 : Schütze)
พลจู่โจม (หลังปี 1942 : Grenadier)
พลอาสาในวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส พลอาสาในกองทัพ

แหล่งที่มาแก้ไข

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี