ยศและเครื่องหมายของวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางนี้แสดงยศและเครื่องหมายยศของหน่วย วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส ซึ่งใช้ในระหว่าง เมษายน ค.ศ. 1942 - เมษายน ค.ศ. 1945 โดยเทียบกับยศทหารบกแวร์มัคท์

ตาราง แก้ไข

เครื่องหมายยศ ชั้นยศเอ็สเอ็ส  
ยศที่เทียบเท่าในกองทัพบกของแวร์มัคท์
ปกเสื้อ อินทรธนู แขนเสื้อ
ชั้นนายพล (Generalsränge)
 
 
 
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส
(Reichsführer-SS)
จอมพล
(Generalfeldmarschall)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกอาวุโสแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Oberst-Gruppenführer
und Generaloberst der Waffen-SS)
พลเอกอาวุโส
(Generaloberst)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Obergruppenführer
und General der Waffen-SS)
พลเอกทหารราบ
(General der Infanterie)
พลเอกทหารม้า
(General der Kavallerie)
พลเอกทหารปืนใหญ่
(General der Artillerie)
พลเอกทหารช่าง
(General der Pioniere)
พลเอกทหารภูเขา
(General der Gebirgstruppe)
พลเอกทหารยานเกราะ
(General der Panzertruppe)
พลเอกทหารสื่อสาร
(General der Nachrichtentruppe)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลโทแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Gruppenführer
und Generalleutnant der Waffen-SS)
พลโท
(Generalleutnant)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์
และพลตรีแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Brigadeführer
und Generalmajor der Waffen-SS)
พลตรี
(Generalmajor)
 
ชั้นสัญญาบัตร (Offiziersränge)
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
(SS-Oberführer)
เทียบได้กับยศพลจัตวา
ซึ่งแวร์มัคท์ไม่มีชั้นยศนี้ในกองทัพบก
 
 
เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์
(SS-Standartenführer)
พันเอก
(Oberst)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Obersturmbannführer)
พันโท
(Oberstleutnant)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Sturmbannführer)
พันตรี
(Major)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Hauptsturmführer)
ร้อยเอก
(Hauptmann/Rittmeister)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Obersturmführer)
ร้อยโท
(Oberleutnant)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Untersturmführer)
ร้อยตรี
(Leutnant)
 
ชั้นประทวน (Unterführer)
 
 
 
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์
(SS-Sturmscharführer)
จ่าสิบเอกพิเศษ
(Stabsfeldwebel)
 
SS-Stabsscharführer เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งเป็นการพิเศษให้กับผู้ที่ดำรงยศ SS-Hauptscharführer (OR-7) หรือ SS-Oberscharführer (OR-6) แล้ว SS-Scharführer (OR-5) ในบางกรณี
 
เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Stabsscharführer)
*ไม่มียศเฉพาะเจาะจง*
มีตำแหน่งพิเศษเป็นจ่ากองร้อย ซึ่งมาจากยศใดก็ได้ในชั้นประทวน แต่โดยทั่วไปมักมาจาก Feldwebel ขึ้นไป

(Hauptfeldwebel)

 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Hauptscharführer)
จ่าสิบเอก
(Oberfeldwebel)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Oberscharführer)
จ่าสิบโท
(Feldwebel)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Scharführer)
จ่าสิบตรี
(Unterfeldwebel)
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Unterscharführer)
สิบเอก
(Unteroffizier)
 
ชั้นกองประจำการ (Mannschaften)
ไม่มีเทียบเท่า สิบเอกกองประจำการ
(Stabsgefreiter)
 
 
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์
(SS-Rottenführer)
สิบโทกองประจำการ
(Obergefreiter)
 

   

 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์
(SS-Sturmmann)
สิบตรีกองประจำการ
(Gefreiter)
 
 
 
 
 
 
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ
(SS-Oberschütze)
ก่อน 1942: พลปืนอาวุโส 4
(Oberschütze)
หลัง 1942: พลจู่โจมอาวุโส
(Obergrenadier)
 
 
 
 
ไม่มี เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
(SS-schuetze)
พลทหาร (Soldat)
ก่อน 1942: พลปืน (Schütze)
หลัง 1942: พลจู่โจม (Grenadier)
 
พลอาสาในวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส พลอาสาในกองทัพ

แหล่งที่มา แก้ไข

  • Bedurftig, Friedemann, and Zenter, Christian. The Encyclopedia of the Third Reich. 1985.
  • Cook, Stan and Bender, R. James. Leibstandarte SS Adolf Hitler – Volume One: Uniforms, Organization, & History. San Jose, CA: R. James Bender Publishing, 1994. ISBN 978-0-912138-55-8
  • Hayes, A. SS Uniforms, Insignia and Accoutrements. Schiffer Publishing, Ltd. 2000. ISBN 978-0-7643-0046-2
  • Mollo, Andrew. Uniforms of the SS, Collected Edition Vol. 1–6. Motorbooks Intl. 1997. ISBN 978-1-85915-048-1
  • Personnel Service Records of the S.S., National Archives and Records Administration, College Park, Maryland

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี