จอมพล (เยอรมัน)

"แกเนอราลเฟ็ลท์มาร์ชัล" (เยอรมัน: Generalfeldmarschall) เป็นยศทหารชั้นจอมพลในเหล่าทัพบกของบรรดารัฐชาติเยอรมัน ซึ่งรวมถึงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์, จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี รวมถึงเป็นยศจอมพลของเหล่าทัพอากาศลุฟท์วัฟเฟอ ยศทหารนี้เทียบเท่าได้กับยศจอมพลเรือ (เยอรมัน: Großadmiral) แห่งกองทัพเรือจักรวรรดิและครีคส์มารีเนอ

จอมพล
Generalfeldmarschall
ประเทศจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชอาณาจักรปรัสเซีย ราชอาณาจักรปรัสเซีย
 ออสเตรีย-ฮังการี
 เยอรมนี
 ไรช์เยอรมัน
สังกัตจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ไรชส์อาร์เม
กองทัพหลวงปรัสเซีย
ออสเตรีย-ฮังการี กองทัพบกออสเตรีย-ฮังการี
ไรชส์แฮร์
แฮร์
ระดับยศนายพลห้าดาว
ยศที่สูงกว่าไม่มี
จอมพลไรช์ (เฉพาะแวร์มัคท์)
ยศที่ต่ำกว่าพลเอกอาวุโส
คฑาจอมพลแห่งปรัสเซีย

จอมพลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แก้ไข

ดัชชีเบราน์ชไวค์แก้ไข

ราชาธิปไตยฮาพส์บวร์ค/จักรวรรดิออสเตรีย/ออสเตรีย-ฮังการีแก้ไข

ราชอาณาจักรปรัสเซีย/จักรวรรดิเยอรมันแก้ไข

นาซีเยอรมนีแก้ไข