ยศทหารกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย ระหว่าง ค.ศ. 1943-1992.กองทัพอากาศกองทัพเรือ

ค.ศ. 1945-1947แก้ไข

สัญญาบัตรแก้ไข

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
  กองทัพบก   No equivalent                    
จอมพลแห่งยูโกสลาเวีย (จอมทัพ) - [a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
  กองทัพเรือ   No equivalent
                    Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
  กองทัพอากาศ   No equivalent                    
Maršal Jugoslavije[a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  Yugoslavia No equivalent
              No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia No equivalent
              No insignia
Zastavnik Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia No equivalent
              No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1947-1955แก้ไข

สัญญาบัตรแก้ไข

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
  Yugoslavia                          
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
  Yugoslavia No equivalent                       Unknown
Admiral flote Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
  Yugoslavia No equivalent                        
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  Yugoslavia No equivalent
            No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia No equivalent
            No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia No equivalent
            No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1955-1982แก้ไข

สัญญาบัตรแก้ไข

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
  Yugoslavia                           No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] [[พลเอก]][b] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
  Yugoslavia                         Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
  Yugoslavia                         No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik avijacije General-potpukovnik avijacije General-major avijacije Pukovnik avijacije Potpukovnik avijacije Major avijacije Kapetan prv klase avijacije Kapetan avijacije Poručnik avijacije Potporučnik avijacije
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  Yugoslavia                    
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia                    
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia                    
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1982-1992แก้ไข

สัญญาบัตรแก้ไข

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
  Yugoslavia No equivalent                       No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
  Yugoslavia No equivalent                       Unknown
Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
  Yugoslavia No equivalent                       No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
  Yugoslavia                    
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia                   No insignia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
  Yugoslavia                    
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

เครื่องหมายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Maršal of Yugoslavia เป็นตำแหน่งยศทางทหารสูงที่สุดสำหรับยอซีป บรอซ ตีโต (จอมพล และ ผู้บัญชาการทหาร). ในฐานะประธานาธิบดี และ เลขาธิการสันนิบาตคอมมิวนิสต์.
  2. General (J.N.A.) - เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข