กองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย

กองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า กองทัพแห่งชาติยูโกสลาเวีย (เซอร์เบีย: Jugoslavenska narodna armija - JNA ; มาซิโดเนีย: Југословенската народна армија - ЈНА; สโลวีเนีย: Jugoslovanska ljudska armada - JLA) เป็นกองกำลังทหารของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ระหว่าง ค.ศ. 1945–1992. ประกอบด้วยกองทัพบก, กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมกองกำลังกึ่งทหาร (กองกำลังภายใน, หน่วยพิทักษ์ชายแดน และ อาสารักษาดินแดน).

กองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย
Jugoslavenska Narodna Armija
Југословенска народна армија
Jugoslovenska narodna armija
Jugoslovanska ljudska armada
Logo of the JNA.svg
ตราราชการของกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย
ก่อตั้ง 1 มีนาคม พ.ศ. 2488
ยุบเลิก 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
เหล่า กองทัพบก (KoV)

กองทัพเรือ (JRM) กองทัพอากาศ (JRV) อาสารักษาดินแดน (TO)

ที่ตั้ง บก. เบลเกรด
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการทหาร ประธานาธิบดี
กำลังพล
อายุเริ่มบรรจุ 15–65
การเกณฑ์ 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน)
ประชากร
ในวัยบรรจุ
ชาย ประมาณ 8,000,000 (1978), อายุ 15-65 (1978)
ยอดกำลังประจำการ 642,000
ยอดกำลังสำรอง >3,200,000
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยศ ยศทหาร
เครื่องอิสริยาภรณ์

ต้นกำเนิดแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

งบประมาณแก้ไข

บุคลากรแก้ไข

กำลังพลประจำการแก้ไข

กำลังพลสำรองแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เครื่องแบบแก้ไข

ยุทธภัณฑ์แก้ไข

อาวุธประจำกายแก้ไข

อาวุธประจำหน่วยแก้ไข

ศาลทหารแก้ไข

ความสัมพันธ์ทางทหารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

เชิงอรรถ และ อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  • Trifunovska, Snezana, Yugoslavia Through Documents: From Its Creation to Its Dissolution, Martinus Nijhoff Publishers, 1994 ISBN 0-7923-2670-9

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข