ม้าลายเกรวี
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Perissodactyla
วงศ์: Equidae
สกุล: Equus
สปีชีส์: E.  grevyi
ชื่อทวินาม
Equus grevyi
Oustalet, 1882
ถิ่นอาศัย

ม้าลายเกรวี หรือ ม้าลายอิมพีเรียล (อังกฤษ: Grévy's zebra, Imperial zebra) เป็นม้าลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถพบได้ในป่าของประเทศเคนยาและประเทศเอธิโอเปีย เมื่อเทียบกับม้าลายชนิดอื่น ม้าลายเกรวีตัวสูงกว่า หูใหญ่กว่า และลายแคบกว่า ม้าลายชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติแก ชูเลส เกรวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยรัฐบาลของแอบบินซินเนีย ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเคนยาม้าลายเกรวีจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับม้าลายธรรมดา

ลักษณะ แก้

 
ม้าลายเกรวีหันข้าง แสดงลักษณะลายที่เด่นชัด

ม้าลายเกรวีเป็นม้าลายที่ใหญ่ที่สุด ยาว 2.5–2.75 เมตร จากหัวถึงหาง หางยาว 38–75 เซนติเมตร สูง 1.45–1.6 เมตรจรดไหล่ น้ำหนัก 350–450 กิโลกรัม ลายแคบและเบียดชิดกันมาก ลายที่คอจะกว้างที่สุด ตรงกันข้าม ลายที่ขาจะแคบที่สุด ที่ท้องและโคนหางไม่มีลาย ม้าลายเกรวีมีลายแคบที่สุดในบรรดาม้าลายด้วยกัน หูใหญ่ กลม เป็นรูปกรวย หัวใหญ่ ยาว แคบ คล้ายล่อ แผงคอจะสูงและชัน ลูกม้ามีแผงคอยาวถึงหลัง นอกจากนี้แล้ว ม้าลายเกรวีเป็นม้าลายที่ไม่ได้มีสังคมในฝูงที่ใกล้ชิดเหมือนกับม้าลายธรรมดา มีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันน้อยมาก

จากลวดลายที่แปลกไปจากม้าลายชนิดอื่น ๆ ทำให้ม้าลายเกรวีถูกล่าอย่างหนักในอดีต จนเกือบจะสูญพันธุ์ จนกว่าจะมีกฎหมายอนุรักษ์ออกมาคุ้มครองก็เกือบจะสายไปแล้ว[2]

ถิ่นที่อยู่อาศัย แก้

ม้าลายเกรวีเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติแซมบูรู และบริเวณทุ่งหญ้าสะวันนาที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของเคนยาและตอนใต้ของเอธิโอเปียเท่านั้น โดยสามารถที่จะอดน้ำได้นานถึง 3 วัน [3]

อ้างอิง แก้

  1. Moehlman, P.D., Rubenstein, D.I. & Kebede, F. (2008). Equus grevyi. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 10 April 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is endangered.
  2. ม้าลาย, "เรื่องเล่าข้ามโลก". สารคดีโดย ปองพล อดิเรกสาร ทางช่อง NOW26: เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
  3. "สารคดี BBC : ท่องแดนแอฟริกา ตอนที่ 9 คลิป 1/2". สืบค้นเมื่อ 2014-10-10.
  • Prothero D.R, Schoch R. M, 2003, Horns, Tusks, and Flippers: The Evolution of Hoofed Mammals, The Johns Hopkins University Press
  • Churcher, C.S. 1993. Mammalian Species No. 453. American Society of Mammalogists.
  • Nowak, R.M. and J.L. Paradiso. 1983. Walker's Mammals of the World, Fourth edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore, London.
  • Mother-infant behavior of wild Grévy's zebra: Adaptations for survival in semi-desert East Africa. Becker, CD; Ginsberg, JR Animal Behaviour [ANIM. BEHAV.]. Vol. 40, no. 6, pp. 1111–1118. 1990.
  • ปองพล อดิเรกสาร, 2553, สัตว์ป่าแอฟริกา, เอเรียสบุ๊คส์ จำกัด, ISBN 978-616-90508-0-3

แหล่งข้อมูลอื่น แก้