มูลพลัม เป็นอสูรพันธมิตรของทศกัณฐ์ เป็นอุปราชเมืองปางตาล เป็นน้องชายของสหัสเดชะพญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล เป็นหนึ่งในบรรดายักษ์ที่ออกทัพไปรบกับพระรามเพื่อช่วยทศกัณฐ์ ท้ายสุดตายด้วยศรของพระลักษมณ์

หัวโขนมูลพลัม

ลักษณะและสี แก้

กายสีเขียว ๑ หน้า ๒ มือ หัวโล้น ในตำราอสุรพงศ์ ฉบับสมุดไทย และของ พระเทวาฯ กล่าวว่ามี ๔ หน้า หัวโขนทำเป็น ๔ หน้า คือมีหน้าใหญ่ ๑ หน้า และหน้าเล็กอยู่ข้างหลัง ๓ หน้า