มีฮาอิล มีชุสติน

นายกรัฐมนตรีรัสเซียคนปัจจุบัน

มีฮาอิล วลาดีมีโรวิช มีชุสติน (รัสเซีย: Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวรัสเซีย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัสเซียตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

มีฮาอิล มีชุสติน
Михаил Мишустин
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม พ.ศ. 2563
(4 ปี 98 วัน)
ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน
ก่อนหน้าดมีตรี เมดเวเดฟ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
มีฮาอิล วลาดีมีโรวิช มีชุสติน

3 มีนาคม พ.ศ. 2509 (58 ปี)
มอสโก สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย สหภาพโซเวียต
เชื้อชาติรัสเซีย
พรรคการเมืองอิสระ

ในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โดยประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน โดยดำรงตำแหน่งสืบต่อจากดมีตรี เมดเวเดฟ

ก่อนหน้า มีฮาอิล มีชุสติน ถัดไป
ดมีตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย
(16 มกราคม 2563)
อยู่ในตำแหน่ง