มิสโคเรีย (เกาหลี: 미스코리아) เป็นการประกวดนางงามในประเทศเกาหลีใต้ เริ่มจัดการประกวดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 โดยหนังสือพิมพ์เกาหลีฮันกุกอิลโบ

มิสโคเรีย
미스코리아
ก่อตั้ง1957
ประเภทการประกวดความงาม
สํานักงานใหญ่โซล
ที่ตั้ง
สมาชิก
นางงามนานาชาติ
มิสเอิร์ธ
ภาษาทางการ
เกาหลี
บริษัทิ
ฮันจู อีแอนด์เอ็ม
เว็บไซต์http://www.misskorea.or.kr

ผู้ชนะการประกวด (진, jin) จะได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล ส่วนผู้เข้ารอบ 2 คนสุดท้าย (선, sun) ซึ่งเทียบเท่ากับรองอันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางงามนานาชาติ หรือมิสเวิลด์ การประกวดได้รับการออกอากาศทางโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 จูเลีย มอร์ลีย์ ประธานองค์กรมิสเวิลด์ ประกาศเปิดตัวการประกวดมิสเวิลด์โคเรีย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประกวดโดยพัก จ็อง-อา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 รองอันดับ 1 ของมิสโคเรียจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางงามนานาชาติ แทน มิสเวิลด์[1]

ในปี ค.ศ. 2015 ฮันจู อีแอนด์เอ็ม (Hanju E&M) ได้สิทธิ์เข้าไปบริหารกิจการขององค์กรมิสโคเรีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 องค์กรมิสโคเรียไม่สามารถส่งตัวแทนประเทศไปเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลอีกต่อไป

ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือ ซอ แจ-ว็อน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง แก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง ภาษาเกาหลี ตำแหน่งในระดับภูมิภาค สถานที่จัดประกวด
1957 พัก ฮย็อน-อก 박현옥
ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีตำแหน่งในระดับภูมิภาค
โรงละครแห่งชาติเกาหลี, เขตชุง, โซล
1958 โอ กึม-ซุน 오금순 โรงภาพยนตร์แทฮัน, เขตชุง, โซล
1959 โอ ฮย็อน-จู 오현주 โรงภาพยนตร์แทฮัน, เขตชุง, โซล
1960 ซน มี-ฮี-จา 손미희자 สนามกีฬาทงแดมุน, เขตชุง, โซล
1961 ซอ ยัง-ฮี 서양희 สนามกีฬาทงแดมุน, เขตชุง, โซล
1962 ซอ บ็อม-จู 서범주 ชังกย็องกุง, เขตชุง, โซล
1963 คิม มย็อง-จา 김명자 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1964 ชิน จ็อง-ฮย็อน 신정현 ชังกย็องกุง, เขตชุง, โซล
1965 คิม อึน-จี 김은지 คย็องบกกุง, เขตชงโน, โซล
1966 ยุน กวี-ฮย็อน 윤귀현 คย็องบกกุง, เขตชงโน, โซล
1967 ฮง จ็อง-แอ 홍정애 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1968 คิม ยุน-จ็อง 김윤정 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1969 อี มย็อน-จ็อง 임현정 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1970 ยู ย็อง-แอ 유영애 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1971 โน มี-แอ 노미애 มิสโคเรียปูซาน 1971 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1972 พัก ย็อน-จู 박연주 มิสโคเรียโซล 1972 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1973 คิม ย็อง-จู 김영주 มิสโคเรียโซล 1973 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1974 คิม อึน-จ็อง (ชื่อจริง:คิม แจ-กยู) 김은정 (김재규) มิสโคเรียแทจ็อง-ชุงนัม 1974 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1975 ซอ จี-ฮเย (ชื่อจริง: ซอ ย็อง-อก) 서지혜 (서영옥) มิสโคเรียคย็องซังเหนือ 1975 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1976 ช็อง กย็อง-ซุก 정경숙 มิสโคเรียช็อลลาใต้ 1976 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1977 คิม ซ็อง-ฮี 김성희 มิสโคเรียโซล 1977 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1978 ซน จ็อง-อึน 손정은 มิสโคเรียโซล 1978 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1979 ซอ แจ-ฮวา 서재화 มิสโคเรียโซล 1979 ชังชุงยิมเนซิม, เขตชุง, โซล
1980 คิม อึน-จ็อง 김은정 มิสโคเรียโซล 1980 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1981 อี อึน-จ็อง 이은정 มิสโคเรียโซล 1981 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1982 พัก ซ็อน-ฮี 박선희 มิสโคเรียโซล 1982 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1983 อิม มี-ซุก 임미숙 มิสโคเรียโซล 1983 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1984 ชเว ย็อง-อก 최영옥 มิสโคเรียโซล 1984 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1985 แพ ย็อง-รัน 배영란 มิสโคเรียช็อลลาเหนือ 1985 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1986 คิม จี-อึน 김지은 มิสโคเรียโซล 1986 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1987 ชัง ยุน-จ็อง 장윤정 มิสโคเรียแทกู 1987 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1988 คิม ซ็อง-ลย็อง 김성령 มิสโคเรียโซล 1988 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1989 โอ ฮย็อน-กย็อง 오현경 มิสโคเรียโซล 1989 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1990 ซอ จ็อง-มิน 서정민 มิสโคเรียโซล 1990 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1991 อี ย็อง-ฮย็อน 이영현 มิสโคเรียโซล 1991 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1992 ยู ฮา-ย็อง 유하영 มิสโคเรียโซล 1992 เอสบีเอสฮอลล์, เขตย็องดึงโพ, โซล
1993 กุง ซ็อน-ย็อง 궁선영 มิสโคเรียโซล 1993 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1994 ฮัน ซ็อง-จู 한성주 มิสโคเรียโซล 1994 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1995 คิม ยุน-จ็อง 김윤정 มิสโคเรียโซล 1995 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1996 อี อึน-ฮี 이은희 มิสโคเรียโซล 1996 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1997 คิม จี-ย็อน 김지연 มิสโคเรียโซล 1997 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1998 ชเว จี-ฮย็อน 최지현 มิสโคเรียโซล 1998 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
1999 คิม ย็อน-จู 김연주 มิสโคเรียแทจ็อง-ชุงนัม 1999 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2000 คิม ซา-รัง 김사랑 มิสโคเรียโซล 2000 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2001 คิม มิน-กย็อง 김민경 รองอันดับ 1 มิสโคเรียโซล 2001 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2002 กึม นา-นา 금나나 มิสโคเรียคย็องซังเหนือ 2002 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2003 ชเว ยุน-ย็อง 최윤영 มิสโคเรียโซล 2003 ยูนิเวอร์แซลอาร์ตสเซ็นเตอร์, เขตควังจิน, โซล
2004 คิม โซ-ย็อง 김소영 รองอันดับ 1 มิสโคเรียโซล 2004 โอลิมปิกฮอลล์ในอุทยานโอลิมปิกโซล, เขตซงพา, โซล
2005 คิม จู-ฮี 김주희 มิสโคเรียโซล 2005 โรงแรมแกรนด์ฮิลตันโซล, เขตซอแดมุน, โซล
2006 อี ฮา-นึย 이하늬 มิสโคเรียโซล 2006 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2007 อี จี-ซ็อน 이지선 มิสโคเรียโซล 2007 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2008 นา ลี 나리 รองอันดับ 1 มิสโคเรียโซล 2008 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2009 คิม จู-รี 김주리 มิสโคเรียโซล 2009 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2010 ช็อง โซ-รา 정소라 รองอันดับ 1 มิสโคเรียโซล 2010 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2011 อี ซ็อง-ฮเย 이성혜 มิสโคเรียโซล 2011 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2012 คิม ยู-มี 김유미 มิสโคเรียโซล 2012 หอประชุมใหญ่ในมหาวิทยาลัยคย็องฮี, เขตเขตทงแดมุน, โซล
2013 ยู เย-บิน 유예빈 มิสโคเรียแทกู 2013 ศูนย์วัฒนธรรมเซจ็อง, เขตชงโน, โซล
2014 คิม ซอ-ย็อน 김서연 มิสโคเรียโซล 2014 โอลิมปิกฮอลล์ในอุทยานโอลิมปิกโซล, เขตซงพา, โซล
2015 อี มิน-จี 이민지 มิสโคเรียคย็องกี 2015 ยูนิเวอร์แซลอาร์ตสเซ็นเตอร์, เขตควังจิน, โซล
2016 คิม จิน-ซ็อล 김진솔 มิสโคเรียโซล 2016 หอสันติภาพในมหาวิทยาลัยคย็องฮี, เขตเขตทงแดมุน, โซล
2017 ซอ แจ-ว็อน 서재원 มิสโคเรียคย็องกี 2017 ยูนิเวอร์แซลอาร์ตสเซ็นเตอร์, เขตควังจิน, โซล
2018 คิม ซู-มิน 김수민 มิสโคเรียคย็องกี 2018 โอลิมปิกฮอลล์ อุทยานโอลิมปิกโซล, เขตซงพา, โซล
2019 คิม เซ-ย็อน 김세연 มิสโคเรียยูเอสเอ 2019 หอสันติภาพในมหาวิทยาลัยคย็องฮี, เขตเขตทงแดมุน, โซล
2020 คิม ฮเย-จิน 김혜진 มิสโคเรียช็อนบุก 2020 ชังว็อนแกรนด์เมอร์เคียวแอมบาสเดอร์, จังหวัดคย็องซังใต้
2021 ชเว ซอ-อึน 최서은 มิสโคเรียโซล 2021 แดช็องฮอลล์, ปูซาน

รูปภาพผู้ชนะ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "Korea launched Miss World 2011". mediainnews.com. March 17, 2011. สืบค้นเมื่อ 24 March 2011.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

ก่อนหน้า มิสโคเรีย ถัดไป
มิสโคเรีย
(ฮันกุกอิลโบ)
1954–2015
  ผู้ถือสิทธิ์นางงามจักรวาลสำหรับประเทศเกาหลี
  มิสยูนิเวิร์สโคเรีย
(พีเจพี)
2016–ปัจจุบัน
ก่อนหน้า มิสโคเรีย ถัดไป
มิสโคเรีย
(ฮันกุกอิลโบ)
1954–2010
  ผู้ถือสิทธิ์มิสเวิลด์สำหรับประเทศเกาหลี
  มิสเวิลด์โคเรีย
(พีเจพี)
2011–ปัจจุบัน