มิสทีนไทยแลนด์ 2551

มิสทีนไทยแลนด์ 2551 (อังกฤษ: Miss Teen Thailand 2008) เป็นการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ครั้งที่ 20 สำหรับสาวงามวัยทีนผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 50 คนได้เป็นตัวแทนเยาวชนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวภาคตะวันออก พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์ให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเก็บขยะ การปลูกป่า การใช้ถุงผ้า ฯลฯ และมีการตัดสินการประกวดในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยดำเนินงานถ่ายทอดสดโดย ช่อง 7 ผู้ชนะมิสทีนไทยแลนด์ในปีนี้คือ ศรศิลป์ มณีวรรณ์

มิสทีนไทยแลนด์ 2551
วันที่31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
พิธีกรฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
ตะวัน จารุจินดา
สถานที่จัดชั้น 5 ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ถ่ายทอดทางช่อง 7
เข้าร่วมประกวด50
ผ่านเข้ารอบ15
ผู้ชนะเลิศศรศิลป์ มณีวรรณ์

ผลการประกวดแก้ไข

ผลการประกวด ผู้เข้าประกวด
มิสทีนไทยแลนด์ 2008
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
15 คนสุดท้าย

รางวัลพิเศษแก้ไข

 • รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน 2551 : หมายเลข 18 ดรีม ฐานิต ธนะโสภณ
 • MISS I MOBILE : หมายเลย 17 ข่า ปราง สุวรรณบุบผา
 • MISS HI TECH by AJ : หมายเลข 18 ดรีม ฐานิต ธนะโสภณ
 • MISS FASHIONISTA by PLATINUM : หมายเลข 29 แจ๊กกี้ ชาเคอลีน มึ้นซ์
 • MISS TRENDY TEEN by BLUE CORNER : หมายเลข 30 อุ๋มอิ๋ม พิชญา พูนศิริวงศ์
 • MISS HEALTHY by AIA : หมายเลข 39 ลูกน้ำ พิรญาณ์ พรศิริพิทักษ์
 • สาวสวยหน้าใสด้วยสีสันจากเคเอ็มเอ : หมายเลข 35 ดิวดี้ นัทชา วรจรรยากุล
 • MISS HIRUDOID : หมายเลข 20 น้ำใส นัทธินันท์ จำปางาม
 • MISS SMART TEEN : หมายเลข 42 บีเบลล์ กรวิกา กอวรกุล
 • MISS FRIENDSHIP : หมายเลข 41 แอนจี้ แอนจีล่า ลี แคนนาดี้
 • MISS HAIR CARE : หมายเลข 3 อิ๊งค์ ชญานันทน์ สุธัญญวินิจ

ผู้เข้าประกวดแก้ไข

หมายเลข ชื่อ ชื่อเล่น อายุ ส่วนสูง (ซม.) น้ำหนัก
1 ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ มดส้ม 16 162 47
2 ธันยา กู๊ดเด้น ธัญญ่า 17 160 43
3 ชญานันน์ สุธัญญวินิจ อิ้งค์ 18 160 45
4 ลลดา ชาติสมบูรณ์ชัย แพร 15 162 48
5 อภิชญา วงศ์เงินยอง นิกแน๊ก 15 160 48
6 ชุลีกร นิยมญาติ ใหม่ 18 161 44
7 กุลพัชร จัดกสิการ แพร 15 161 42
8 ธนาพร ฐิติธนานนท์ หญิง 18 165 45
9 ปพิชญา สีมาสุรรักษ์ มะปราง 18 162 42
10 สุรัชรีย์ สงวนสุข แคทรีน 17 163 47
11 ณัฐพร ตั้งกิจมงคล กวาง 17 160 45
12 พิชามญชุ์ ดีเสมอ ดาว 16 162 52
13 ชุติพร นามา ไอซ์ 17 160 45
14 นันทิดา ว่องถาวรกิจ นี 18 163 47
15 รักษ์สุดา ดวงสนิท ทีน่า 16 163 40
16 กรวลัย เพียรวิบูลย์ แพรว 17 163 42
17 สมัชญา จิตรอุปถัมภ์ มิลค์ 16 164 46
18 ฐานิต ธนะโสภณ ครีม 15 165 53
19 พัทธกานต์ ออนกิจ แพท 16 164 44
20 นัทธินันท์ จำปางาม น้ำใส 17 165 51
21 กมลนัทธ์ ชาลวนิชสุทธิ์ หยก 17 164 52
22 ณัฐชา ยศรวิกุล มาย 15 164 47
23 บิอังคาร์ คริสตีน ทืบเนอร์ เบี๊ยง 16 164 50
24 หนึ่งฤทัย อิสสอาด เมย์ 15 164 48
25 ณัฐนันท์ พุ่มพวง เม 18 165 45
26 ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล ลูกตาล 15 165 47
27 วิจิตรา โยธิกุล ใบเตย 17 167 49
28 จาด้า อินโตเร่ จาด้า 15 164 54
29 ชาเคอลีน มิ้นช์ แจ๊กกี้/ชา 15 166 47
30 พิชญา พูนศิริวงศ์ อุ๋มอิ๋ม 16 165 45
31 แคทเทลีน เฮก เค้ก 18 166 47
32 ศรศิลป์ มณีวรรณ์ มะนาว 16 167 47
33 วิจิตรา ฉายสุวรรณ แนน 17 167 48
34 วนัสนันท์ วุฒิยิ่งยง เปรียว 16 167 46
35 นัทชา วรจรรยากุล ดิวดี้ 18 167 49
36 พัดชา กิติไพรวัลย์ พุดจีบ 17 167 47
37 กันตพร วุฑฒยากร ฝ้าย 17 168 48
38 พรพิมล รงคสุวรรณ หนิง 16 166 51
39 พิรญาณ์ พรศิริพิทักษ์ ลูกน้ำ 16 169 48
40 ปภาดา ตัณฑสถิตยานนท์ แครอท 16 168 51
41 แอนจีล่า ลี แคนนาดี้ แอนจี้ 18 168 54
42 กรวิกา กอวรกุล บีเบลล์ 18 168 52
43 ชีเซล วงษ์เมษ ชีน 17 168 47
44 พริมา เชียรสงค์ พริม 15 170 54
45 รัตติกานตน์ กิล ลิซ่า 16 170 53
46 นิธินันท์ คูณสินศรัณย์ เบียร์ 17 170 45
47 ปราง สุวรรณบุบผา ช่า 15 172 50
48 อรนลิน รักวงษ์ ปิ๊ง 17 170 53
49 วัลเนซ่า พวง แฮร์มันน์ วัล 17 172 52
50 สุธิดา วัฒนศิริ ข้าวโอ๊ต 16 174 55

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข