มัษนาวี (เปอร์เซีย: مثنوی معنوی‎) เป็นงานชิ้นเอกของเมาลานา ญะลาลุดดิน มุฮัมมัด รูมี กวีเอกแห่งเปอร์เซีย ซึ่งใช้เวลาในการประพันธ์นานถึง 43 ปี ชาวอิหร่านได้ชื่นชมกวีนิพนธ์เรื่องนี้มากจนเรียกว่าอัลกุรอ่านในภาษาเปอร์เซีย เนื้อหาเป็นแก่คำสอนที่สำคัญในลัทธิซูฟี ประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่มใหญ่ แต่ละเล่มจะมีเรื่องย่อยๆ ที่อธิบายถึงความหมายทางจิตวิญญาณที่เป็นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มีการแปลออกเป็นภาษาอื่นๆมากมายเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย[1] ภาษาอูรดู

มัษนาวี เอกสารจาก พ.ศ. 2033 จากตุรกี
มัษนาวี ลายมือเขียนภาษาเปอร์เซียที่ชิราซ พ.ศ. 2022

อ้างอิงแก้ไข

  • เมาลานา ญะลาลุดดิน มุฮัมมัด รูมี. มัษนาวี แปลโดย ไรน่าน อรุณรังษี. กทม. กัรบาลา. 2545
  1. "Russian translation of Rumi's Masnavi unveiled at Moscow library". Tehran Times. 2012-12-22.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข