มะเดะโนะโคจิ ฟุซะโกะ

พระชายาในจักรพรรดิโองิมะชิ

มาเดโนโคจิ ฟูซาโกะ (ญี่ปุ่น: 万里小路房子โรมาจิMadenokōji Fusako; ? – 12 กุมภาพันธ์ 2124) พระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระชายาในจักรพรรดิโองิมาจิ จักรพรรดิองค์ที่ 106 เป็นพระมารดาในเจ้าชายมาซาฮิโตะ อดีตรัชทายาทในจักรพรรดิโองิมาจิ และเป็นพระอัยยิกาในจักรพรรดิโกะ-โยเซ จักรพรรดิองค์ที่ 107 พระโอรสในเจ้าชายมาซาฮิโตะ

บันทึกแก้ไข