จักรพรรดินีทายเฟือง (อังกฤษ: Empress Thai Phương) หรือพระนามเดิม มอนิก โบโด (Monique Baudot) หรือภายหลังเปลี่ยนเป็น มอนิก หวิญ ถวิ (Monique Vĩnh Thụy) พระสนมในสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งเวียดนาม

มอนิก โบโด
เกิดมอนิก มารี เออแฌน โบโด
30 เมษายน พ.ศ. 2489 (76 ปี)
ประเทศฝรั่งเศส
คู่สมรสจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
(ค.ศ. 1972-1997)

ประวัติแก้ไข

มอนิก โบโด (Monique Baudot) หรือชื่อเต็มคือ มอนิก มารี เออแฌน โบโด (Monique Marie Eugene Baudot) ชาวฝรั่งเศส โบโดได้ทำงานสำนักพิมพ์ในสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศซาอีร์ ในปี ค.ศ. 1969 โดยโบโดได้พบกับสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถูกฝรั่งเศสส่งมาในปี ค.ศ. 1945 และกลับไปใน ค.ศ. 1949 และถูกสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1955

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 อดีตสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย และโบโดได้ทำการสมรสกันในกรุงปารีส และได้รับพระยศขั้น Her Majesty พระนามว่าเจ้าหญิงหวิญ ถวิ และทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้มีพระโอรส-ธิดาด้วยกัน

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ใน ค.ศ. 1997 เธอได้อ้างสิทธิ์เป็น จักรพรรดินีทายเฟือง

อ้างอิงแก้ไข