พลเอก มองเอ้ (พม่า: မောင်အေး, ออกเสียง: [màʊ̯ɰ̃ ʔé]; เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2480) เป็นผู้นำอันดับสองของรัฐบาลทหารพม่า ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพม่า ในปี พ.ศ. 2536 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ) รองจากพลเอกอาวุโส ต้านชเว‎ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2554

มองเอ้
รองประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐของพม่า
ดำรงตำแหน่ง
กรกฎาคม พ.ศ. 2537 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประธานต้านชเว‎
ก่อนหน้าต้านชเว‎
ถัดไปไซ่ง์เมาะค่าน
ทินออง-มหยิ่นอู้
(ในฐานะรองประธานาธิบดี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 ธันวาคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
กั่นบะลู, เขตซะไกง์, บริติชเบอร์มา
ศาสนาพุทธเถรวาท
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกพม่า
ประจำการพ.ศ. 2502–2554
ยศVice-Senior General